Hoppa till innehåll

Nu lanserar Kompetensföretagen nya, moderna medlemskapsformer i till branschens aktörer. Under 2018 har Kompetensföretagens styrelse tillsammans med kansliet diskuterat en utveckling av medlemskapet och auktorisationen. Under 2019 har förbundet samverkat de nya medlemskapen med de fackliga parterna i Auktorisationsnämnden.

Villkoren för medlemskapet har inte förändrats sedan införandet av den obligatoriska auktorisationen och de har inte heller tagit höjd för utländska företag. Därför har det funnits goda skäl att titta på kraven utifrån dagens villkor. Att upprätthålla branschstandard och ordning och reda är fortsatt centralt och därför kommer Kompetensföretagen fortsatt att värna om auktorisationen. De nya medlemskapsformerna förändrar ingenting för nuvarande medlemmar.

 • Medlemskapskraven och medlemskapsformerna förändras
 • Kollektivavtalskravet ställs i två av tre medlemskapsformer
 • Branschmedlemskap införs – med stöd i arbetsgivarfrågor via serviceavtal
 • Vid auktorisation – nytt krav på svensk juridisk person
 • Auktorisationen blir frivillig

– Vi hjälper våra företag att utvecklas, och vi vill bidra till att utveckla fler företag i branschen. De nya medlemskapsformerna gör det nu möjligt för oss att ännu bättre stå upp för den svenska modellen, säger Patrik Eidfelt, tf Förbundsdirektör.

Kompetensföretagen har inordnat nya kompetenslösningar i den svenska modellen så att alla bemanningsanställda i medlemsföretagen idag har kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Genom att skapa nya medlemskapsformer kan fler för företag ansluta sig till förbundet och ges möjlighet att växa in i ett auktoriserade medlemskap.

De nya medlemskapsformerna gör det nu möjligt för oss att ännu bättre stå upp för den svenska modellen

– De nya medlemskapsformerna är moderna och anpassade till de krav arbetsmarknaden har på branschen för att snabbt kunna erbjuda kompetens till arbetsgivare. Det är viktigt att vi har ett attraktivt medlemserbjudande. Ju fler medlemmar vi har, desto fler företag kommer att omfattas av kollektivavtal och kan bli en del av den svenska modellen, avslutar Eidfelt.

De nya medlemskapsformerna antog på Kompetensföretagens stämma den 21 maj och kommer att gälla från den 1 juli, 2019. Mer information om de nya medlemskapsformerna kommer inom kort här på Kompetensföretagens webb.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Frågor och svar

Vad innehåller de tre olika medlemskapen?

 • Juridisk person
 • Ordning och reda i ekonomi (SKV4820)
 • Allmänna bestämmelser
 • Säkerställa underleverantörens seriositet avseende skatter, avgifter och försäkring
 • Grundutbildning (arbetsrätt)
 • Serviceavtal/Medlem i annat förbund inom Almega
 • Ansvarsförsäkring
 • Stadgar (§3)
 • Etiska regler
 • Bedriver verksamhet
 • Granskning vid inträde
 • Kollektivavtal
 • Medlemskap i bransch- och arbetsgivarorganisation
 • Svenskt driftställe
 • Kollektivavtalsutbildning (allmän)
 • Anställd personal

Auktoriserad medlem (frivilligt)

 • Svensk juridisk person
 • Auktorisationsutbildning
 • Revisor
 • Bedriver verksamhet sen 12 mån
 • Synliggör att det är ett auktoriserat medlems­företag i sin marknadsföring
 • Genomgår auktorisationsnämndens årliga granskning

Varför blir auktorisationen frivillig?
Branschen utvecklas och det finns behov att erbjuda nya attraktiva former för medlemskap. Ju fler företag som följer uppställda krav på den inre marknaden desto bättre kan vi kontrollera och motverka uppkomsten av svartarbete och illojal konkurrens.

Varför krävs svensk juridisk person?
Det är en garant för att vi ska kunna följa upp alla de krav vi ställer på våra medlemmar. I takt med att branschen utvecklas finns behov att erbjuda nya attraktiva former för medlemskap. Ju fler företag som följer uppställda krav på den inre marknaden desto bättre kan vi kontrollera och motverka uppkomsten av svartarbete och illojal konkurrens.

Vad innebär kravet på svensk juridisk person?
Att verksamheten bedriv i ett svensk registrerat bolag (AB, HB eller Kommanditbolag).