Hoppa till innehåll

Vid det senaste mötet med Kompetensföretagens auktorisationsnämnd rekommenderade den 91 nya företag för auktorisation. Fyra av dessa auktoriserades för första gången. Det innebär att de uppfyller Kompetensföretagens krav, som att de varit verksamma i minst 12 månader och kan redovisa ordnad ekonomi. Kraven i sin helhet finns du här 

De företag som nu godkänts för auktorisation av Kompetensföretagens styrelse har meddelats detta.  

87 medlemsföretag fick sin ansökan om förnyad auktorisation godkänd.  

Vid auktorisationsnämndens möte lades också fram att tre medlemsföretag vid granskning inte uppfyller Kompetensföretagens krav. Därmed beslutade styrelsen att följa auktorisationsnämndens rekommendation att de inte får behålla sin auktorisation. Vilka företag detta gäller och grunderna för beslutet är inte offentligt. De är dock välkomna tillbaka med ny auktorisationsansökan efter sex månader, när de åter uppfyller Kompetensföretagens krav.  

Kompetensföretagens auktorisationsnämnd leds av Göran Hägglund, och övriga deltagare i nämnden är representanter för Kompetensföretagen, Akademikerförbunden, LO-förbunden och Unionen.