Hoppa till innehåll

Många kundföretag förutsätter att Kompetensföretagens auktorisationer finns på plats. Det kan fälla avgörandet vid val av leverantör.
– Auktorisationerna är en kvalitetsstämpel. De visar att vi jobbar seriöst, metodiskt och skapar trygghet för kunder, konsulter och medarbetare, säger Maria Törngren, CFO på Best Bemanning & Rekrytering AB.

Best Bemanning finns och arbetar i Mälardalen. De jobbar med Kompetensföretagens tre verksamhetsområden bemanning, omställning och rekrytering. Dessutom är de auktoriserade på alla områden.

Varför är ni auktoriserade?
– Det är en hygienfaktor. Att efterleva detta visar att vi jobbar seriöst, metodiskt och skapar trygghet för kunder, konsulter, samarbetsparters och medarbetare. Det är självklar kvalitetsstämpel för oss, säger Maria Törngren, cfo på Best Bemanning.

Det kan fälla avgörandet vid val av leverantör

Anser ni att kunder efterfrågar om ni är auktoriserade?
– Många förutsätter det. För en stor del av våra kunder är det ett krav att vi har auktorisationen på plats. Det kan fälla avgörandet vid val av leverantör. Auktorisationen blir då ett fint kvitto på att vi håller kvalitet och att vi följer lagar och regler för verksamhetens bästa. 

På vilket sätt tror ni att Kompetensföretagens auktorisationer är viktig för ert varumärke och branschen anseende?
– Främst för att visa på seriositeten. Auktorisationerna innefattar väldigt mycket och blir en konkurrensfördel. För oss är det inte ett alternativ att inte vara auktoriserade. För branschen höjer det ryktet generellt och gör nytta för alla: kunder, konsulter, samarbetsparters och medarbetare. 

Ger mervärde för våra anställda som försäkringar och pensionsavsättningar

Vill ni tillägga något?
– Genom auktorisationerna har vi avtal att förhålla oss till som ger mervärde för våra anställda som försäkringar och pensionsavsättningar. För oss är det en stor trygghet att Almega och Kompetensföretagen finns med sin professionella vägledning och trevligt bemötande.

Maria har dessutom en annan auktorisation som hon är stolt över. 
– Personligen firar jag tio år som auktoriserad lönekonsult. Det var historiskt 2014 och jag hade förmånen att få vara med bland de 100 första som fick titeln via SRF.