Villkor för Branschmedlemskap

 • verksamhet bedrivs i juridisk person
 • avge skriftlig förklaring (genom underskrift) att företaget har för avsikt att följa förbundets stadgar med dess etiska regler Svenskt Näringslivs stadgar, vilket görs på ansökan
 • bifoga underlag som visar att företaget har giltigt registreringsbevis och F-skattsedel, vara momsregistrerad och vara registrerade som arbetsgivare, vilket görs enklast genom att använda skatteverkets blankett, SKV 4820
 • omfattas av Kompetensföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande.
 • bifoga handling, som styrker att företaget inte har restförda skatter och avgifter samt i övrigt har ordnad ekonomi.
 • samtidigt teckna serviceavtal med Almega, alternativt redan har medlemskap i annat förbund i Almega
 • genomgått Kompetensföretagens grundutbildning i arbetsrätt.
 • tillämpa minst Kompetensföretagens allmänna leveransvillkor
 • säkerställa underleverantörers seriositet avseende skatter och avgifter samt ansvarsförsäkring
 • stadgar §3
 • följa Kompetensföretagens etiska regler
 • styrka att verksamhet bedrivs i sökande bolag
 • genomgå Kompetensföretagens granskning av ovan vid inträde

 

Alla medlemsföretag finns sökbara på tryggakompetensen.se