Villkor för Branschmedlemskap

 

 • Verksamhet bedrivs i juridisk person
 • Skriftlig förklaring avges genom underskrift att företaget har för avsikt att följa förbundets stadgar med dess etiska regler , samt Svenskt Näringslivs stadgar, vilket görs på ansökan
 • Underlag bifogas som visar att företaget har giltigt registreringsbevis och F-skattsedel, är momsregistrerad och registrerade som arbetsgivare, vilket enklast görs genom att använda skatteverkets blankett, SKV 4820
 • Företaget omfattas av Kompetensföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande.
 • Handling bifogas som styrker att företaget inte har restförda skatter och avgifter samt i övrigt har ordnad ekonomi.
 • Serviceavtal tecknas samtidigt med Almega, alternativt finns redan medlemskap i annat förbund inom Almega
 • Någon i företaget ska genomgå Kompetensföretagens grundutbildning i arbetsrätt
 • Måste minst tillämpa Kompetensföretagens allmänna bestämmelser 
 • Säkerställande av underleverantörers seriositet avseende skatter och avgifter samt ansvarsförsäkring
 • Ansluta samtliga bolag i en koncern med verksamhet inom omställning, personaluthyrning och rekrytering enligt §3 medlemskapets omfattning
 • Kompetensföretagens etiska regler måste följas
 • Att verksamhet bedrivs i sökande bolag måste beläggas
 • Granskas av Kompetensföretagens i ovanstående punkter vid inträde

 

Fyll i intresseanmälan för medlemskap på denna sida!