Hoppa till innehåll

Villkor för Branschmedlemskap

För dig som vill vara med och påverka branschens förutsättningar, men inte är redo att teckna kollektivavtal, kan du bli branschmedlem i Kompetensföretagen. För ett sådant medlemskap måste dessa villkor uppfyllas:

 • Verksamhet bedrivs i juridisk person
 • Skriftlig förklaring avges genom underskrift att företaget har för avsikt att följa förbundets stadgar med dess etiska regler , samt Svenskt Näringslivs stadgar, vilket görs på ansökan
 • Underlag bifogas som visar att företaget har giltigt registreringsbevis och F-skattsedel, är momsregistrerad och registrerade som arbetsgivare, vilket enklast görs genom att använda skatteverkets blankett, SKV 4820
 • Omfattas av Kompetensföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande. Nedan försäkringsmoment och belopp måste framgå:
  1. Allmän ansvarsförsäkring, 10 000 000 SEK
  2. Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada 2 000 000 SEK, per skada och år*
  3. Förmögenhetsbrottsförsäkring, 2 000 000 SEK per skada och år
  *Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada kan även benämnas professionsansvar eller konsultansvar
 • Handling bifogas som styrker att företaget inte har restförda skatter och avgifter samt i övrigt har ordnad ekonomi.
 • Serviceavtal tecknas samtidigt med Almega (om verksamhet avser personaluthyrning), alternativt finns redan medlemskap i annat förbund inom Almega
 • Någon i företaget ska genomgå Kompetensföretagens grundutbildning i arbetsrätt
 • Måste minst tillämpa Kompetensföretagens allmänna bestämmelser 
 • Säkerställande av underleverantörers seriositet avseende skatter och avgifter samt ansvarsförsäkring
 • Ansluta samtliga bolag i en koncern med verksamhet inom omställning, personaluthyrning och rekrytering enligt §3 medlemskapets omfattning
 • Kompetensföretagens etiska regler måste följas*
 • Att verksamhet bedrivs i sökande bolag måste beläggas
 • Granskas av Kompetensföretagens i ovanstående punkter vid inträde

*Branschmedlemskap i Kompetensföretagen är inte förenligt med våra etiska regler för företag som erbjuder hyrpersonal i den nya nationella upphandlingen inom vårdbemanning, enligt styrelsebeslut 18 april 2024