Hoppa till innehåll

Bemanningsföretagens medlemmar har i dag en nära relation med Arbetsförmedlingen och tillsammans arbetar vi för att hjälpa människor till arbete. Men med tydligare mål och renodlade roller kan vi gemensamt få fler att gå från stöd och bidrag till lön och egen försörjning. Det beskriver Bemanningsföretagens arbetsgrupp för arbetsmarknadsutredningen om Arbetsförmedlingens framtida uppdrag.

För att mer effektivt nå målet bör Arbetsförmedlingen fokusera på själva myndighetsutövandet med ett fortsatt nära samarbete med experter. Vi ser att Arbetsförmedlingen har tre tydliga uppgifter:

1. Arbetsförmedlingen beslutar om behov av arbetsmarknadsinsats

2. Arbetsförmedlingen upphandlar partners/kompletterande leverantörer

3. Arbetsförmedlingen följer upp och utvärderar

Arbetsförmedlingen är beställaren och samarbetet styrs med hjälp av tydliga mål. Målen fokuserar på att så många som möjligt ska bli anställningsbara, och komma i jobb. Varje steg från stöd och bidrag till lön och egen försörjning är ett resultat som ger ersättning. Till grunden ligger en betalningsmodell som skapar en professionell och långsiktig relation mellan både arbetsförmedling, bemannings-, rekryterings eller omställningsföretaget och individen.

Vi föreslår även en jobbpeng för att ytterligare underlätta för individen att snabbt komma till arbete. Vi vet att människor har egna förslag på vad som kan göra dem anställningsbara, men också att det behövs stöd av en professionell partner. Till det behöver Platsbanken öppnas för fler aktörer. På så sätt kan vi skapa bättre förutsättningar för snabb och effektiv matchning.

Tydligare roller och ansvarsfördelning, fokus på långsiktiga samarbeten och resultat samt större förståelse för individens behov och kompetens krävs för att skapa en väg framåt. Att inte fullt ut ta tillvara på den expertis, närhet till företagen och arbetsmarknaden som aktörerna inom matchning, bemanning, omställning och rekrytering besitter i ett läge där alldeles för många saknar egen försörjning vore synd. Tillsammans med Arbetsförmedlingen kan vi få fler till arbete. Något som både stimulerar tillväxten i ekonomin och möjliggör att fler kan komma till sin rätt i samhället.

Lars Forseth, ordförande Bemanningsföretagen och VD ManpowerGroup

Gabriella Pifrader, styrelseledamot Bemanningsföretagen och kvalitetschef AlphaCE

Ann-Kari Edenius, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen ​

Läs hela inlagan här