Samtal om bättre vårdbemanning

Med anledning av den senaste tidens medierapportering bjuder Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius in Sveriges Kommuner och landsting, SKL och Inspektionen för vård och omsorg, IVO till samtal.

Med anledning av den senaste tidens medierapportering om ökande kostnaderna för vårdbemanning och även fall av bristande kontroll av inhyrd vårdpersonal har Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius i dag bjudit in Sveriges Kommuner och landsting, SKL och Inspektionen för vård och omsorg, IVO till samtal om vårdens framtida utmaningar.

  • Att stoppa inhyrd vårdpersonal är inte lösningen på landstingens bemanningsproblem. Det skulle leda till att vårdplatser får stängas, vilket i slutänden drabbar patienterna. Vi vill fortsätta att utveckla bemanningslösningarna så att vården kan förbättras och få kompetensförsörjning till rimliga priser, säger Bemanningsföretagens förbundsdirektör Ann-Kari Edenius.
  • Det vi nu behöver är ordning och reda genom att landstingen upphandlar auktoriserade företag och håller sig till upphandlade tjänster. Det är bra att SKL nu också ser att det är en väg till kontroll och kvalitet. I dag har jag skickat en inbjudan till samtal med SKL och IVO om hur vi kan utveckla bemanningslösningarna tillsammans så att vi kan garantera hög patientsäkerhet och bra vård till rimliga kostnader. Jag hoppas att vi kan träffas och inleda samtalen redan i januari, säger Ann-Kari Edenius.

Läs även artikel i Dagens Samhälle