Villkor för Arbetsgivar- och branschmedlemskap

 • verksamhet bedrivs i juridisk person
 • svenskt driftställe
 • bedriva verksamhet med anställd personal
 • i ansökan (genom underskrift) avge skriftlig förklaring att företaget har för avsikt att följa förbundets stadgar med dess etiska regler  och Svenskt Näringslivs stadgar
 • bifoga underlag som visar att företaget har giltigt registreringsbevis och F-skattsedel, vara momsregistrerad och vara registrerade som arbetsgivare, vilket görs enklast genom att använda skatteverkets blankett, SKV 4820
 • omfattas av Kompetensföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande
 • bifoga handling, som styrker att företaget inte har restförda skatter och avgifter samt i övrigt har ordnad ekonomi
 • teckna kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar
 • att företaget genomgått Kompetensföretagens kollektivavtalsutbildning
 • tillämpar minst Kompetensföretagens allmänna bestämmelser
 • säkerställer underleverantörers seriositet avseende skatter och avgifter samt ansvarsförsäkring
 • samtliga bolag i en koncern anslutas om de bedriver verksamhet inom Kompetensföretagens områden, enligt §3 medlemskapets omfattning. Dessa inbegriper (personal)entreprenad, jobbförmedling, omställning, personaluthyrning och rekrytering. Undantag medges endast vid synnerliga skäl.
 • följa Kompetensföretagens etiska regler
 • genomgå Kompetensföretagens granskning av ovan vid inträde

 

Alla medlemsföretag finns sökbara på tryggakompetensen.se

 

För att bli auktoriserad
läs vidare här