Hoppa till innehåll

Villkor för Arbetsgivar- & branschmedlemskap

Vill du teckna kollektivavtal? Då är arbetsgivar- och branschmedlemskap  aktuellt för dig. För ett sådant medlemskap måste företaget uppfylla dessa villkor:

 • Bedriva verksamhet i juridisk person
 • Ha svenskt driftställe
 • Bedriva verksamhet med anställd personal
 • I ansökan, genom underskrift, avge skriftlig förklaring att företaget har för avsikt att följa förbundets stadgar med dess etiska regler, samt Svenskt Näringslivs stadgar
 • Bifoga underlag som visar att företaget har giltigt registreringsbevis och F-skattsedel, vara momsregistrerad och vara registrerade som arbetsgivare, vilket görs enklast genom att använda skatteverkets blankett, SKV 4820
 • Omfattas av Kompetensföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande. Nedan försäkringsmoment och belopp måste framgå:
  1. Allmän ansvarsförsäkring, 10 000 000 SEK
  2. Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada 2 000 000 SEK, per skada och år*
  3. Förmögenhetsbrottsförsäkring, 2 000 000 SEK per skada och år
  *Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada kan även benämnas professionsansvar eller konsultansvar
 • Bifoga handling som styrker att företaget inte har restförda skatter och avgifter samt i övrigt har ordnad ekonomi
 • Teckna kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar
 • Ha genomgått Kompetensföretagens kollektivavtalsutbildning
 • Minst tillämpa Kompetensföretagens allmänna bestämmelser
 • Säkerställa underleverantörers seriositet avseende skatter och avgifter samt ansvarsförsäkring
 • Ansluta samtliga bolag i en koncern med verksamhet inom omställning, personaluthyrning och rekrytering enligt §3 medlemskapets omfattning.
 • Följa Kompetensföretagens etiska regler
 • Genomgå Kompetensföretagens granskning av ovan vid inträde