Villkor för Arbetsgivar- och branschmedlemskap

 

 • Bedriva verksamhet i juridisk person
 • Ha svenskt driftställe
 • Bedriva verksamhet med anställd personal
 • I ansökan, genom underskrift, avge skriftlig förklaring att företaget har för avsikt att följa förbundets stadgar med dess etiska regler  , samt Svenskt Näringslivs stadgar
 • Bifoga underlag som visar att företaget har giltigt registreringsbevis och F-skattsedel, vara momsregistrerad och vara registrerade som arbetsgivare, vilket görs enklast genom att använda skatteverkets blankett, SKV 4820
 • Omfattas av Kompetensföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande
 • Bifoga handling som styrker att företaget inte har restförda skatter och avgifter samt i övrigt har ordnad ekonomi
 • Teckna kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar
 • Ha genomgått Kompetensföretagens kollektivavtalsutbildning
 • Minst tillämpa Kompetensföretagens allmänna bestämmelser
 • Säkerställa underleverantörers seriositet avseende skatter och avgifter samt ansvarsförsäkring
 • Ansluta samtliga bolag i en koncern om med verksamhet inom Kompetensföretagens områden, enligt §3 medlemskapets omfattning. Dessa inbegriper (personal)entreprenad, jobbförmedling, omställning, personaluthyrning och rekrytering. Undantag medges endast vid synnerliga skäl.
 • Följa Kompetensföretagens etiska regler
 • Genomgå Kompetensföretagens granskning av ovan vid inträde

 

Fyll i intresseanmälan för medlemskap på denna sida.

 

För att bli auktoriserad
läs vidare här