Auktorisations­utbildning

I villkoren för auktorisation och medlemskap ingår att minst en person i ledande ställning* ska genomgå Kompetens­företagens auktorisations­utbildning.

Vid utbildningen får du information om branschen och arbetsmarknaden, villkor för medlemskap och auktorisation, kollektivavtal och arbetsrätt. Dessutom informeras du om Kompetens­företagens allmänna leveransbestämmelserna (standardavtal), våra ansvarsförsäkringar samt arbetsmiljö.

* VD, VVD och personalchef är personer i ledande positioner, men i övrigt är det företagets uppgift att definiera vilka personer i företaget som är i ledande ställning. Personer i ledande ställning ska dock ha en sådan position i företaget att de dagligen utövar bestämmanderätt i bolaget.

Utbildningen är öppen för företag enlig nedan:

Max två deltagare från samma bolag/koncern per tillfälle

a) medlems­företag
Kostnad 2 500 kr, medföljande betalar 500 kr exkl. moms

b) företag som påbörjat medlemskapsprocessen med Kompetens­företagen, d.v.s. insänt komplett medlemsansökan (samt ev. underlag avseende auktorisation) Varje deltagare betalar
2 500 kr exkl. moms

c) I mån av plats kan företag som ännu inte insänt en komplett ansökan delta, till en kostnad av 6 000 kr per deltagare 

Utbildningar 2019

  • 27 september
  • 28 november

Bekräftelse

Du får en bekräftelse på din anmälan till den mejladress du angivit. Slutgiltig bekräftelse kommer cirka fyra veckor innan kursstart.

Utbildningen leds av representanter från Kompetens­företagen, Söderberg & Partners och Almega. Efter utbildningen har du fått den kunskap som krävs av ett auktoriserat företag.

Utbildningarna hålls fem gånger per år och genomförs i Stockholm. Utbildningstillfällen: Januari, mars, maj, september och november.

KONTAKTPERSON: Marja Holmer, Auktorisationssamordnare

+46 8 762 6851    Skicka ett mail