Ansökan om årlig granskning

Auktorisationen för alla medlemmar granskas en gång om året. Företag som vid den årliga granskningen inte uppfyller auktorisationens villkor får inte vara kvar som medlem. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och beslut om auktorisation sker i styrelsen.

Ansökan

Företaget får ett mejl från oss när det är dags att söka årlig granskning.

Företaget fyller då i blanketten om ansökan om årlig granskning (word) och skickar med aktuella bilagor.

Skicka blanketten och bilagor till Kompetensföretagen, Box 555 45, 102 04 Stockholm.

Granskning inför auktorisation

Den gransknings som utförs inför auktorisation är lika omfattande oavsett om det är frågan om en första granskning eller en årlig granskning.

Styrelsen fattar beslut

Kompetensföretagens styrelse fattar det slutliga beslutet om auktorisation ska beviljas eller nekas och följer vanligtvis auktorisationsnämndens rekommendationer. Har styrelsen en avvikande mening går ärendet tillbaka till auktorisationsnämnden

Besked

När styrelsen har fattat beslut får du ett skriftligt besked om auktorisationen har blivit beviljad eller avslagen.

Har ansökan bordlagts i nämnden kan du få besked om att komplettera uppgifter i ansökan.

Om det blir avslag på auktorisationsansökan får du också besked om uteslutning ur Kompetensföretagen.

Styrelsen kan också ge er besked om fråntagande av auktorisation och uteslutning. Ni kan också få besked om varning om ni har begått en mindre förseelse som strider mot villkoren för auktorisationen.

Auktorisationen gäller i ett år

Efter ett år ansöker ni om ny en årlig granskning för att få auktorisationen förnyad för ännu ett år.

Om årlig granskning inte söks

Eftersom årlig granskning också är ett villkor för auktorisation kan medlemsföretag som inte ansöker om detta inte heller vara kvar som medlem. Styrelsen beslutar då om fråntagande och uteslutning på förslag av nämnden. Företag som varit medlem under sin etableringsfas men som inte söker auktorisation efter minst 12 månaders verksamhet lyfts av kansliet direkt till styrelsen för uteslutning.