Hoppa till innehåll

Under det fjärde kvartalet 2022 anades totalt sett ingen avmattning i kompetensbranschen, som tvärtom för första gången passerade niomiljardersstrecket i sin omsättning. Den positiva tillväxten landar på 12,0 procent under det fjärde kvartalet 2022, jämfört med samma period 2021.

Samtliga regioner uppvisade en positiv utveckling, och även sett till branschens olika tjänsteområden var utvecklingen god, då arbetsmarknaden hade stora behov av rekrytering och bemanning. Bemanning är fortsatt klart störst tjänsteområde med en omsättningsandel på 94 procent av den totala omsättningen i branschen.

De till omsättningen största yrkesområdena under fjärde kvartalet 2022 var Industri & Tillverkning med 27 procent av omsättningen, Lager & Logistik med 25 procent av omsättningen samt IT och Administration & Service med 10 respektive 9 procent av omsättningen. Dock gick Teknik fram starkt i snart sagt alla regioner.

Framtidsindikatorn

Kvartalsrapporten innehåller numer också en framtidsindikator. Där har företagen svarat på hur de tror att omsättningen kommer att utvecklas på kort och lång sikt. Andelen som uppger att företaget kommer att gå mycket eller något bättre under första kvartalet 2023 jämfört med kvartal fyra 2022 uppgår till 30 procent. De som uppger att det kommer att gå något eller mycket sämre som uppgår till 34 procent. På lång sikt ser det dock ljusare ut. Slår vi ihop de positiva svarsalternativen är det 48 procent som ser positivt på framtiden, medan var femte bedömer att de tror att det kommer att gå något eller mycket sämre för företaget det närmaste året.