Hoppa till innehåll

Trots att tjänstesektorn på försommaren visat tecken på att bromsa in, redovisar insamlingen av omsättningsuppgifter från Kompetensföretagens medlemsföretag på en glädjande, positiv tillväxt. Omsättningen i branschen har ökat med 17,8 procent under det andra kvartalet 2022, jämfört med samma period 2021. I kronor innebär det en omsättning på 8,8 miljarder.

Samtliga regioner uppvisade en positiv utveckling under andra kvartalet 2022. Södra Sverige var den region som utvecklades starkast med en omsättningsökning på 28,0 procent jämfört med andra kvartalet 2021. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Västra Sverige som ökade med 4,9 procent.

I närtid har det rapporterats om såväl minskad ungdomsarbetslöshet som att sysselsättningsgraden nu är högre än innan pandemin. Vi har frågat medlemmarna om de tror att det kommer att gå bättre eller sämre för företaget om ett år än det gör idag. De bekräftar den positiva bilden; slår vi ihop de positiva svarsalternativen uppgår andelen som ser positivt på framtiden till 47 procent. Det bådar gott för branschen och svensk arbetsmarknad!.

Snirklig svart pil som pekar uppåt