Hoppa till innehåll

Sista kvartalet 2021 visar Kompetensföretagens omsättningssiffror, som följer arbetsmarknadens och konjunkturens rörelser, att ekonomin var tillbaka på nivåer som innan pandemin. Omsättningen i branschen ökade med 28,4 procent från motsvarande kvartal 2020. Det motsvarar en total omsättning på 8,2 miljarder kronor för kvartalet, vilket är i paritet med den tidigare toppnoteringen under Q4 2017.

Tjänsteområdet Bemanning är fortsatt klart störst med en omsättningsandel på 94 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst är Rekrytering med 3,5 procent av omsättningen, och minsta områden är Omställning på 2,3 procent.

Denna utveckling i slutet av 2021 är givetvis positiv, men den tragedi vi ser i Ukraina efter Rysslands attack kommer med oöverskådliga säkerhetspolitiska och ekonomiska konsekvenser. Det kan innebära att återhämtningen efter pandemin kommer av sig och att Europa går in i en ny recession. I första hand är dock detta en stor tragedi som kommer att skapa stort mänskligt lidande.

Här hittar du topplistorna för omsättningen på Topp 25 total, White collar och Blue Collar, samt Topp 10 som rör omställning.