Hoppa till innehåll

Kompetensföretagens medlemsföretag har möjlighet att söka en eller flera av de tre auktorisationerna bemanning, omställning och rekrytering. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som visar att företagen uppfyller ett antal stränga villkor. De granskas årligen om de önskar förnya sin auktorisation. 

För att ta reda på hur medlemsföretagen ser på auktorisationen, dess värde och utveckling har Kompetensföretagen gjort en enkät bland medlemmarna.

Viktig för verksamheten 

Enkäten, som gjordes i våras, redovisade att möjligheten att auktorisera sitt företag är den viktigaste orsaken att bli medlem i Kompetensföretagen. De flesta auktoriserade medlemsföretag, tre av fyra, har varit det  i mer än fem år.  Av dessa kommer 97 procent att  ansöka igen. Från den del av enkäten där de svarande kunde lämna kommentarer har vi plockat ut tre skäl som sammanfattar varför auktorisationen är viktig för verksamheten.  

Möjligheten att auktorisera sitt företag är den viktigaste orsaken att bli medlem i Kompetensföretagen

Tre vanligaste skälen för auktorisation

  • För att visa att vi arbetar i en seriös bransch som ger många människor arbete.
  • Auktorisationen är viktig i alla sammanhang och är något av en kvalitetsstämpel på oss som företag och den verksamhet vi bedriver!
  • Allt fler kunder ställer krav på att företaget ska vara auktoriserat.

Kort om auktorisationen

Arbetsgivar- och branschmedlemmar i Kompetens­företagen kan ansöka om auktorisation. Medlems­företaget granskas vid första auktorisationstillfället och därefter en gång om året.

Granskningen sker i auktorisationsnämnden och därefter beslutar Kompetens­företagens styrelse om auktorisation.

Företag som har haft verksamhet i mindre än ett år kan inte ansöka om auktorisation förrän efter cirka 12 månader, men de måste uppfylla de grundläggande villkoren för Arbetsgivar- och branschmedlemskap.

Har du inte auktoriserat ditt företag ännu? Ansök om auktorisation här