Hoppa till innehåll

Hur får man första jobbet? Den som redan haft ett jobb har lättare att söka ett annat, eller ta sig tillbaka in över tröskeln. Men för den som aldrig haft ett är det tuffare. Ofta handlar det om en ung person, eller någon som är ny i landet. Utan en enda rad på sitt cv är det svårt att klara sig genom första nålsögat; när en rekryterare läser ansökan. För mer än hälften av de svarande i Kompetensföretagens senaste konsultundersökning var jobbet som konsult just ett sätt att få jobb, och var fjärde hade varit arbetssökande innan. Var tredje person upp till 29 år hade studerat. 

Viktigt med nätverk

Den som inte har befunnit sig på arbetsmarknaden har antagligen också ett ganska litet nätverk. De flesta jobb tillsätts på just kontakter. Så ett första jobb är viktigt, inte bara för den egna ekonomin, utan för den fortsatta karriären. För många med första raden-problemet är bemanningsbranschen vägen in till arbetsmarknaden. Ålder eller namn är inte det viktiga, utan vilken kompetens personen har; vilket jobb hen kan utföra. Hur är det möjligt?  

Bemanningsbranschen hjälp till första jobbet

I bemanningsbranschen tillämpas kompetensbaserad rekrytering. När många arbetsgivare tvekar inför att chansa på en ung eller oerfaren person, tar bemanningsföretagen tag i möjligheten.  Rekrytering, där erfarenhet och kunskap i att utvärdera vilken kompetens en person har, är en grundläggande del av bemanningsföretagens affärsidé. Dessutom har bemanningsföretagen tillgång till stora nätverk av arbetsgivare – kundföretagen – att matcha dem till. Det finns alltså större chans att få det viktiga, första jobbet i bemanningsbranschen än de flesta andra branscher.  

Fakta om undersökningen
Demoskop  genomförde konsultundersökningen mellan 1 mars – 11 april. Totalt gjordes 3 211 intervjuer med  hjälp av webbenkäter till konsulter som jobbar för Kompetensföretagens medlemsföretag.  I svaren går att utläsa att 54 procent tog jobbet som konsult i syfte att få ett jobb. Var fjärde konsult var arbetslös innan de började arbeta som konsult. Var tredje person upp till 29 år hade studerat.