Hoppa till innehåll

Debattartikel publicerad i Arbetarbladet den 2 juli 2021

Sandvikens kommun har gett det kommunägda bolaget Högbo Bruk AB i uppdrag att ansöka om att bli leverantör av matchningstjänster åt Arbetsförmedlingen. Detta är feltänkt på flera sätt.

Dels bryter kommunen sannolikt mot kommunallagen genom sitt agerande, dels riskerar kommunen att minska effektiviteten i matchningssystemet. I stället för att använda skattebetalarnas pengar till att bedriva konkurrerande affärsverksamhet borde kommunen förbättra samarbetet med de etablerade matchningsaktörerna, skriver företrädare för Almega, Kompetensföretagen och Almega Utbildningsföretagen.

Just nu pågår en reformering av Arbetsförmedlingen för att skapa en bättre fungerande matchning på arbetsmarknaden. Detta är en mycket viktig reform, i synnerhet som vi ser växande arbetslöshetssiffror till följd av pandemin. Navet i arbetsförmedlingssystemet är fristående jobb- och utbildningsförmedlare, som på Arbetsförmedlingens uppdrag rustar och matchar de arbetslösa till jobb.

Dels bryter kommunen sannolikt mot kommunallagen genom sitt agerande, dels riskerar kommunen att minska effektiviteten i matchningssystemet

Som en del av reformeringen kommer matchningstjänsten Kundval rusta och matcha (KROM) införas successivt i hela landet under året. Sandviken ingår i leveransområdet Gästrikland där KROM ersätter nuvarande matchningstjänst i december i år. Regeringen och samarbetspartierna har i en debattartikel i Dagens samhälle meddelat att kommunerna inte regelmässigt bör konkurrera med fristående leverantörer. I stället vill de förbättra förutsättningarna för kommuner att ingå olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen.

Feltänkt av Sandviken

Att Sandvikens kommun i detta läge beslutar att ansöka om att bli leverantör åt Arbetsförmedlingen i konkurrens med fristående jobb- och utbildningsförmedlare är häpnadsväckande. Bara i Sandvikens kommun finns redan idag 11 fristående jobb- och utbildningsförmedlare för kommunens arbetssökande att välja mellan.

Effekten blir ett mindre effektivt system, vilket drabbar de arbetssökande

Det kan aldrig bli konkurrens på lika villkor mellan en kommun och ett privat företag. Kommuner är skattefinansierade och kan inte gå i konkurs. De har även myndighetsfunktioner som gör att de kan få konkurrensfördelar i förhållande till de fristående jobb- och utbildningsförmedlare i situationer där den enskilde individen ska välja aktör. Detta riskerar skapa betydande konkurrensproblem och ytterst utslagning av fristående jobbförmedlare. Effekten blir ett mindre effektivt system, vilket drabbar de arbetssökande. Att med kommunala skattemedel i ryggen erbjuda tjänster, som det finns företag som kan utföra, vore därtill ett resursslöseri.

Om Sandvikens kommun agerar som leverantör inom valfrihetssystemet riskerar detta även att strida mot viktiga kommunalrättsliga principer, såsom lokaliseringsprincipen som innebär att en kommun enbart får ha hand om angelägenheter som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Som leverantör är man skyldig att ta sig an alla individer inom leveransområdet som man blir vald av. Det aktuella leveransområdet utgörs av de fyra kommunerna i Gästrikland och Älvkarleby, vilket således är betydligt mer omfattande än Sandvikens kommun. Risken är uppenbar att kommunen därmed kommer att verka för betydligt fler än kommunens egna medlemmar.

I stället för att börja sälja matchningstjänster bör kommunen i sin befintliga myndighetsroll försöka bidra till en fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen och de fristående jobb- och utbildningsförmedlarna för att säkerställa att deras medborgare får hjälp till arbete. Att ge bättre stöd till arbetssökande och förbättra matchningen i Sandviken måste vara fokus. Inte på att bedriva kommunal konkurrerande verksamhet med privata företag.

En kommun som vill konkurrera med fristående jobbförmedlare omöjliggör ett konstruktivt samarbetsklimat. Så, tänk om, tänk rätt Sandvikens kommun.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör, Kompetensföretagen
Andreas Åström, näringspolitisk chef, Almega
Fredric Skälstad, branschchef, Almega Utbildningsföretagen