Hoppa till innehåll

Januaripartiernas dubbla budskap om kommunernas möjligheter att bi leverantörer åt Arbetsförmedlingen är både olyckligt och oroande, replikerar företrädare för Almega.

Regeringen och samarbetspartierna går inte vidare med de lagändringar som skulle underlätta för kommunerna att bli leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Detta framgår av en debattartikel i Dagens Samhälle den 26 maj, undertecknad av företrädare för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Detta är välkommet.

Samtidigt framhåller de dock att kommunerna inte regelmässigt bör konkurrera med fristående leverantörer, och stänger därmed inte dörren helt för kommunal konkurrens. Detta dubbla budskap är olyckligt och oroande. Regeringen måste ta sitt ansvar och ge besked i frågan.

Det stämmer att lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) inte hindrar en kommun från att bli leverantör. Arbetsförmedlingen kan endast avslå ansökan från kommuner som inte uppfyller uppställda kvalificeringskrav. Dock finns det kommunalrättsliga regler och principer som riskerar att överträdas.

Regeringen måste ta sitt ansvar och ge besked i frågan

Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, bryter sannolikt den kommun som erbjuder arbetsförmedlingsverksamhet i ett valfrihetssystem mot kommunallagen. Det är alltså inte oproblematiskt för en kommun att bli leverantör av matchningstjänster åt Arbetsförmedlingen.

Det riskerar även skapa konkurrenssnedvridningar i matchningssystemet. Reformeringen av Arbetsförmedlingen innebär att fristående leverantörer ska matcha och rusta arbetssökande för lediga jobb. Det är den arbetssökande som väljer leverantör. Om kommunerna släpps in i systemet blir det inte konkurrens på lika villkor. Kommuner är skattefinansierade och kan inte gå i konkurs. De har även myndighetsfunktioner som gör att de kan få konkurrensfördelar.

Sammantaget riskerar detta att försvåra verksamheten för leverantörerna och hämma effektiviteten i hela matchningssystemet. Dessutom omöjliggörs en absolut nödvändig samverkan mellan kommunerna och de privata leverantörerna. De som drabbas är de arbetssökande.

Att kommuner, som exempelvis Karlshamn, dessutom varit öppna med att det finns ekonomiska motiv bakom viljan att bli leverantör av matchningstjänster gör inte saken bättre. Risken är uppenbar att en arbetsförmedling i kommunal regi snarast ses som en möjlig inkomstkälla, än som ett effektivt sätt att få arbetslösa kommuninvånare i sysselsättning.

Skapa i stället ett tydligt system där kommunerna samarbetar med Arbetsförmedlingen och de fristående leverantörerna

Vill regeringen verkligen lämna Arbetsförmedlingen i ett sådant limbo? Frågan om kommunerna ska få delta i konkurrens med fristående leverantörer i det reformerade Arbetsförmedlingssystemet är i grunden ett ansvar för politiken, inte en fråga som bör skyfflas över till Arbetsförmedlingen att ta hand om.

Skapa i stället ett tydligt system där kommunerna samarbetar med Arbetsförmedlingen och de fristående leverantörerna. Genom att fokusera på det lokala kompetensbehovet och samverka kring mål och krav för exempelvis SFI, utbildningar och kommunala arbetsmarknadsinsatser kan nya vägar till arbete etableras.

I stället för att lämna dörren på glänt så att kommuner kan bli konkurrerande leverantörer åt Arbetsförmedlingen bör regeringen och samarbetspartierna stänga den med eftertryck. Arbetslösheten kommer aldrig att pressas tillbaka genom att skapa en konkurrenssituation mellan kommunerna och de fristående leverantörerna. För att de arbetssökande ska få hjälp till arbete krävs samverkan och kommunens uppgift är att se till att detta sker.

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen

Fredric Skälstad, branschchef Almega Utbildningsföretagen