Hoppa till innehåll

Kompetensföretagen välkomnar IFAU:s genomlysningen av AF-reformen. Bristfällig matchning av kompetens har länge varit ett problem på svensk arbetsmarknad, och behoven av kompetensutveckling ökar i takt med digitalisering och specialisering. Därför är reformen av Arbetsförmedlingen ett viktigt steg för både arbetssökande och arbetsgivare. Nu har IFAU genomlyst reformen och pekar ut ett antal utmaningar. En av dem är att Arbetsförmedlingens bedömningsverktyg för de arbetssökandes chanser att få jobb är bristfälligt. Kompetensföretagen, vars auktoriserade medlemsföretag utgör många av leverantörerna i KROM, välkomnar genomlysningen.

– Den kommande reformen har alla möjligheter att lyckas tack vare den erfarenhet och kompetens som finns hos de många matchnings- och utbildningsföretagen. Det är givetvis korrekt och välkänt att de som varit arbetslösa länge har mindre chanser att få ett jobb, och KROM riktas just mot grupper som står långt från arbetsmarknaden. Men det är viktigt att komma ihåg att det går att göra anpassningar, i bedömningsverktyget, i vilka grupper som tas in i KROM och i ersättningssystemet. Det är en av de stora fördelarna med ett valfrihetssystem, det går att göra ändringar över tid säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör för Kompetensföretagen.

Bra med många leverantörer

Rapportförfattarna skriver att det är bra med många leverantörer, men att det inte är en garanti för att det skapar goda förutsättningar i hela landet.

Ju snabbare vi etablerar fungerande system för omställning på arbetsmarknaden, desto bättre klarar vi nästa pandemi eller lågkonjunktur

– Vi har påpekat att de arbetssökande får bättre förutsättningar att välja den fristående leverantör som bäst motsvarar deras behov om ratingsystemet som ska hjälpa dem i valet uppdateras snabbare, säger Patrik Eidfelt. 99 procent av landets arbetssökande har tillgång till minst en fristående matchningsaktör lokalt och drygt 99 procent av befolkningen i arbetsför ålder bor och arbetar i ett leverantörsområde där det finns etablerade och fristående leverantörer. Till detta kommer att pandemins effekter att alla idag använder tjänsterna digitalt. Dessutom kan varje arbetssökande hitta leverantörer varsomhelst i landet, det finns inga regiongränser just nu under pandemin.

Hastigheten i reformen politiskt beslut

IFAU pekar också på att KROM rullas ut för snabbt, vilket Arbetsförmedlingen håller med om. Hastigheten i besluten om övergång till KROM är dock en politisk fråga.

– Ju snabbare vi etablerar fungerande system för omställning på arbetsmarknaden, desto bättre klarar vi nästa pandemi eller lågkonjunktur. Det finns alltid risker med att agera snabbt i en sån här stor reform, men vi menar att framförallt ska myndigheten vara lyhörda för att göra anpassningar. Det kommer att behövas göra justeringar för att systemet ska fungera effektivt. Det visar erfarenheterna från andra länder som gjort detta föra oss, som Storbritannien och Australien.