Hoppa till innehåll

Det finns strategier som säkerställer etablering i hela landet. Därför ser vi ingen anledning att nu driva på för att Arbetsförmedlingen ska börja ingå överenskommelser med enskilda kommuner, skriver tre företrädare för Almega. SKR:s oro för vita fläckar är obefogad.

SKR:s ordförande Anders Knape (M) önskar att tempot i Arbetsförmedlingens reform hålls uppe, och ser inget behov av att kommunerna ska konkurrera med fristående aktörer i upphandlade tjänster. Samtidigt vill han ändå att kommunerna ska kliva in när vita fläckar uppstår. Vi delar bilden att utredningsförslaget, där kommunerna ska konkurrera med fristående aktörer, skjuter bredvid målet. Men vi vill opponera oss mot argumentationen kring vita fläckar.

Oro för vita fläckar är obefogad

Oron för vita fläckar är obefogad. Reformeringen av Arbetsförmedlingen är inte genomförd än, och precis som Knape skriver så kommer det att finnas en strategi mot vita fläckar som säkerställer etablering i hela landet.

Det handlar exempelvis om att anpassa ersättningsmodellen så att det blir lika attraktivt att etablera sig i Stockholm som i Jokkmokk. Det handlar också om att öppna upp för leverans av tjänster på distans eller via mobila lösningar. Dessutom kan man anpassa upphandlingsmodellen och göra särskilda glesbygdsupphandlingar.

99 procent har tillgång

Enligt Riksrevisionens granskningsrapport (RIR 2020:13) av Arbetsförmedlingens kundvalsmodell ”Stöd och matchning” (STOM) har över 99 procent av landets arbetslösa tillgång till minst en fristående matchningsaktör lokalt och drygt 99 procent av befolkningen i arbetsför ålder bor och arbetar i ett leverantörsområde där det finns etablerade och fristående leverantörer.

Precis som Knape skriver så kommer det att finnas en strategi mot vita fläckar som säkerställer etablering i hela landet

I den förberedande verksamheten kundval ”Rusta och matcha” är tjänsten utformad för att säkerställa heltäckande etablering, och där finns det inga vita fläckar. Det finns alltså i praktiken inga vita fläckar – Knapes resonemang och därmed grunden till utredningen är obefogad.

Digitalisering för majoriteten

Vi ser också hur coronapandemin redan har förbättrat förutsättningarna genom att skynda på en digitalisering av utbildningar och omställning. Leverantörerna kan nu stödja arbetssökande i hela landet. Den ökade digitaliseringen och de positiva effekter som den har genererat kommer inte att försvinna – snarare tvärtom – vilket innebär att tillgängligheten ökar än mer.

Enligt aktuella bedömningar är det mellan en och två procent av de arbetssökande som inte har digitala förutsättningar, som exempelvis saknar mobilt bredband. De fåtal personer detta rör har fått hjälp fysiskt på plats.

Förslaget skadar marknaden

Vi ser därför ingen anledning att nu driva på för att Arbetsförmedlingen ska börja ingå överenskommelser med enskilda kommuner. Man måste komma ihåg att om en arbetsmarknadsåtgärd överlåts åt en kommun att utföra så innebär det samtidigt att den potentiella marknaden för fristående aktörer i motsvarande mån minskar.

Kommunerna bör kunna spela en betydelsefull roll som sammanhållande kontaktpunkt i ett framtida system

Vi ser en uppenbar risk för att det kan leda till att specifika uppdrag kommunaliseras på ett bestående sätt. Och detta utan att vita fläckar ens föreligger. Det vore mycket olyckligt och skulle skada reformens genomförande.

Arbeta tillsammans

Vi håller med Anders Knape om att hela samhället har ett gemensamt intresse av en välfungerande arbetsförmedling. Vi ser även positivt på en samverkan mellan leverantörer och kommuner. Kommunerna besitter till exempel kunskap om de arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd, och detta bör tas tillvara. Kommunerna bör kunna spela en betydelsefull roll som sammanhållande kontaktpunkt i ett framtida system.

Låt på det sättet berörda kommuner, Arbetsförmedlingen och de fristående leverantörerna arbeta tillsammans och samverka för att säkerställa att fler människor rustas och matchas samt får hjälp in i arbete.

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega
Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen
Fredric Skälstad, branschchef, Almega Utbildningsföretagen