Hoppa till innehåll

Vi gör det varje dag – vi sätter människor i arbete 

    Kapitel

Tröskeln in på arbetsmarknaden är svår för många att ta sig över. Kompetensbranschen är vägen in på arbetsmarknaden , vilket framkommer i denna rapport. Den bygger på studier av vilka branscher som bäst tar tillvara på kompetenser som kommer till Sverige. Den visar på hur såväl unga (under 25) som äldre (över 60) får jobb via branschen. Vår bransch är också en av de branscher som sysselsätter flest utlandsfödda i Sverige. Integrationsfunktionen och avsaknaden av åldersdiskriminering finns i alla våra medlemmars affärslogik. Den som har kompetens men saknar kontakter eller ett bra CV behöver någon som går i god för dem.

Vägen in på arbetsmarknaden för unga

Forskning från Stockholms Universitet visar att studerande, arbetslösa och föräldralediga börjar arbeta i branschen i högre utsträckning än personer sysselsatta i en annan bransch. Våra medlemsföretag betalade 2016 ut lön till över 55 000 personer under 25 år. Det motsvarar 35 procent av de som fått lön från våra medlemsföretag under året och gör oss till en av landets främsta ungdomsarbetsgivare. Branschen är också en av de viktigaste vägarna när ungdomar tar klivet från studier till arbete.

Vägen in på arbetsmarknaden för utrikesfödda

Andelen utrikesfödda som arbetar inom branschen varierar från år till år, men var under 2015 34 procent högre än andelen på den totala arbetsmarknaden (SCB:s Arbetskraftsundersökning). Mer än var femte person i branschen är utlandsfödd. Inom områden som tillverkning, lager och logistik och handel är andelen ännu högre. Branschen täcker idag hela arbetsmarknaden, allt från varuplockare i detaljhandeln via ekonomiassistenter till vd:ar. Industri, affärer, kontor och gruvbolag – alla delar av arbetsmarknaden använder sig av tjänster inom rekrytering, bemanning och inhyrning. Minst 55 000 utlandsfödda personer kan uppskattas komma i arbete genom branschen under ett år. Ny forskning från Handelns forskningsinstitut visar att arbetslösa ickevästerländska invandrare framförallt erbjuds arbete inom de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna. De branscher som anställer den högsta andelen arbetslösa med rötter i Afrika eller Asien är hotell- och restaurangbranschen samt bemanningsföretag.

Vägen in på arbetsmarknaden

Idag är våra företag centrala även för att offentlig sektor ska fungera. Vi är stora leverantörer åt kommuner, regioner och statliga myndigheter. Vi anställer en tiondel av alla lagerarbetare runtom i landet, ger jobb åt var tionde ekonom, bemannar den svenska industrin över hela landet och bistår med specialistkompetens för högspecialiserad vård i alla landets landsting.

Bättre förutsättningar för branschen ger jobb åt fler

Kompetensföretagens medlemmar, som representerar 70 procent av branschen, har kollektivavtal som omfattar alla delar av arbetsmarknaden. De är en viktig del av lösningen för högre sysselsättning av utlandsfödda, unga och andra grupper som idag befinner sig långt från arbetsmarknaden. Med rätt förutsättningar skulle kompetensföretag kunna göra mycket mer. Den svenska arbetsmarknaden har många gamla regler och system, många av dem välfungerande, men andra är lång från anpassade till dagens och framtidens arbetsmarknad.