Hoppa till innehåll

Inhyrda medarbetare i vården – Kreicbergs­rapporten

    Kapitel

Under senare år har landstingens användning av inhyrda medarbetare i vården diskuterats intensivt. Kritikerna menar att anlitandet av bemanningsanställda försämrar patientsäkerheten och fördyrar vården. Denna rapport visar att detta antagande kan ifrågasättas. Den sammanställer kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvård i landsting och regioner och jämfört med utvecklingen av hyreskostnaderna. Slutsatsen är att det inte finns något entydigt samband mellan dessa kostnadsposter. I vissa län där hyreskostnaderna ökat kraftigt har också de totala kostnaderna ökat i snabb takt medan andra haft en total kostnadsutveckling som ligger under riksgenomsnittet.