Hoppa till innehåll

I och med coronapandemin ökade behovet av medicintekniska lösningar till akutsjukvården kraftigt i våras. Randstad hjälpte en av de leverantörer som på kort tid skulle leverera ett stort antal ventilatorer till sjukhus runtom i världen. På grund av det kraftiga trycket var de  därutöver tvungna att införa flerskiftsarbete. Catrine Jack som är Head of key accounts på Randstad berättar hur de, tack vare personalens engagemang, kunde förse kunden med över 120 konsulter. De säkerställde kundens leveranser till akutsjukvården ytterligare genom att även fungera som rådgivare och bollplank.

Allt började med att kunden,  en global leverantör av lösningar inom medtech, i februari meddelade Randstad att de skulle behöva kraftig förstärkning. För att få ut tillräckligt många ventilatorer var man tvungna att snabbt skala upp produktionen rejält och börja med arbete dygnet runt. Randstad som jobbat tillsammans med företaget i flera år skulle nu gå från att hyra ut tio konsulter till att hyra ut 120 konsulter.  

Alla som var delaktiga i projektet kände hur angeläget det var

– Kunden hade aldrig tidigare infört flerskiftsarbete. Då kunde vi som har stor erfarenhet av det hjälpa till och ge tips. Utöver det såg vi också till att genast börja rekrytera konsulter. 

Catrine medger att det var en utmaning att rekrytera så många konsulter på kort tid. Arbetet underlättades dock av att det fanns ett stort engagemang hos konsulterna. Alla som var delaktiga i projektet kände hur angeläget det var att göra ett bra jobb. Hon berättar också att de hjälptes mycket av att vara ett stort företag. 

Säkerställde kundens leveranser till akutsjukvården

– En fördel med att vara ett så stort bolag är att vi har kapacitet att agera snabbt och möjlighet att bygga team med just den kompetens som behövs. I det här fallet kunde vi handplocka specialister som sedan hade dagliga avstämningar och nära kontakt med kunden. Det gjorde att vi kunde förutse kundens behov och hela tiden jobba proaktivt. Vår personal har gjort ett fantastiskt arbete. Jag är verkligen stolt över dem. 

Nu har behovet minskat – alla ventilatorer har levererats och man har kunnat konstatera att arbetet har gått bra. Catrine berättar att kunden är mycket nöjd och imponerad av att de lyckats trots de stora volymerna, och även konsulterna varit nöjda. 

 
Faktaruta
Företagsnamn: Randstad
Verksamhet: Rekryterings- och bemanningsföretag
Vanligaste tjänsterna: Rekrytering, bemanning, konsultuthyrning och omställning.
Närvaro: Hela landet.
Antal anställda: Ungefär 5000 anställda i Sverige.
Värderingar: To know, to serve, to trust, striving for perfection and simultaneous promotion of all interests.
Webbplats: Randstad