Hoppa till innehåll

Från och med 1 januari 2023 börjar ett nytt delpensionssystem gälla för anställda på Bemanningsavtalet för arbetare.

Det nya delpensionssystemet innebär i korthet att arbetstagares delpensionsavsättning vid arbetad tid hos kund följer av kundens centrala kollektivavtal.  För all övrig tid gäller vidare delpensionsavsättning om 0,4 procent. Det är en stor förändring som både arbetsgivare och systemleverantörer av affärssystem som hanterar delpensionsavsättning behöver känna till.

Det nya delpensionssystemet innebär också en förändring av GFL (genomsnittligt förtjänstläge) på så vis att delpension från 1/1 2023 kommer att ingå som en del av GFL.

Tillsammans med Fora gav Kompetensföretagen ett webbinarium den 14 november med information om det nya systemet, som också spelades in. Du som är medlem kan, i inloggat läge, ta del av filmen.