Hoppa till innehåll

I en artikel i tidningen Arbetet kritiseras bemanningsföretag för att använda sig av anställningsformen AHS, annan huvudsaklig sysselsättning, samt studerandeanställningar i för stor utsträckning. Annan huvudsaklig sysselsättning är en visstidsanställningsform som ska användas för den som önskar extraarbete i ett bemanningsföretag och som till exempel driver eget företag eller har en annan anställning. För studerandeanställningar är kravet att man studerar. Tidningen Arbetet menar att AHS och studerandeanställningar är kryphål som bemanningsföretagen använder sig av för att inte tillsvidareanställa medarbetare. Som bevis för det hänvisar man till att antalet utannonserade jobb i Arbetsförmedlingens platsbank förra året rymmer ett stort antal rekryteringar till visstidsanställningar i bemanningsföretag rörande lager- och terminaljobb.

Grundtanken vid visstid är annan huvudsaklig sysselsättning

Huvudregeln i bemanningsavtalet är tillsvidareanställning på heltid, men möjligheten till visstidsanställning finns i begränsad omfattning i Bemanningsavtalet med LO-förbunden.

Annan huvudsaklig sysselsättning är en visstidsanställningsform som ska användas för den som önskar extraarbete i ett bemanningsföretag

-Grundtanken vid anställning på visstid i bemanningsavtalet är att personen ägnar sig åt något annat, har en annan huvudsaklig sysselsättning; till exempel en annan anställning, alternativt studerar. Konsultjobbet är tänkt att ge en extrainkomst, som vid alla andra bisysslor, säger Anna Vargö, förhandlingschef på Kompetensföretagen.

-Av annonserna brukar framgå att det finns möjlighet att söka just extrajobb – en bisyssla. Utifrån det kan man söka de jobb man vill ha. Företagen måste rekrytera personal till de jobb som de facto finns. Det går självklart inte att rekrytera personal till jobb som inte finns säger Anna Vargö.

Branscher med skiftande behov av medarbetare

Kundföretagen behöver inhyrning för att hantera de stora svängningarna i arbetskraftsbehovet. I en undersökning från Svenskt Näringsliv (2021) svarar företagen att de hyr in medarbetare främst för att klara arbetstoppar. Utan inhyrning är alternativet för många att antingen säga nej till ordrar, förlänga produktionstiden eller att belasta den befintliga personalen.

I de fall det rör sig om kortsiktiga uppdrag är visstidsanställning en grundförutsättning för uppdraget

– Det har alltid varit så att behoven ser olika ut inom olika branscher och över tid. Ibland är kundföretagens behov kortsiktiga. Så är det ofta inom lager och logistik. För dessa kortsiktiga jobb kan medarbetare visstidsanställas enligt kollektivavtalet, säger Anna Vargö.

-I de fall det rör sig om kortsiktiga uppdrag är visstidsanställning en grundförutsättning för uppdraget. De visstidsanställningar enligt vårt avtal som oftast blir aktuella i dessa situationer är AHS eller studerandeanställningar och dessa fungerar för dem som har en annan huvudsaklig sysselsättning eller studerar. En potentiell medarbetare måste alltså möta dessa krav. Det finns andra typer av intermittenta visstidsanställningar på arbetsmarknaden som inte kräver att man uppfyller specifika krav, men sådana visstidsanställningar finns inte på Bemanningsavtalet. De möjligheter till visstidsanställning som finns inom ramen för Bemanningsavtalet är mycket begränsade.