Hoppa till innehåll

Kompetensföretag spelar en nyckelroll i att introducera unga på arbetsmarknaden. Våra medlemsföretag har drabbats hårt av krisen, men kommer trots detta ha tusentals konsultjobb att erbjuda unga i Jönköping det närmaste året.

Baserat på Kompetensföretagens branschstatistik uppskattas att våra medlemsföretag inom inhyrning, bemanning, omställning och rekrytering sysselsatte cirka 10 800 personer i Jönköping under förra året. Fyrtio procent i branschen är under 30 år, och en fjärdedel av dessa har förlorat jobbet under krisen; det har varit en tuff vår och sommar på arbetsmarknaden. I Jönköping har antalet ungdomsarbetslösa ökat kraftigt. I juli i år var antalet arbetslösa mellan 18–24 år 2 399 personer, en ökning med 62 procent från året innan. Det är högre än rikssnittets ökning på 59 procent för samma period och åldersgrupp.

Anställda i våra företag blir som huvudregel tillsvidareanställda efter sex månader, med kollektivavtal och försäkringar

Men lite varstans märks tillväxt igen. Och även om lågkonjunkturen blir lång, så kommer många jobb behöva tillsättas under tiden, och vissa branscher fortsätter växa. Erfarenheter från tidigare lågkonjunkturer visar att många företag hyr in konsulter innan de vågar anställa igen. Det gör att extra många får jobb som inhyrda konsulter när konjunkturen tvekar.

Så skapas 5 300 jobb i Jönköpings län

Sett till den historiska omsättningen av medarbetare i kompetensbranschen beräknas våra medlemsföretag i Jönköping anställa cirka 5 300 personer bara under det kommande året, även om ekonomin inte växer alls. Det motsvarar nästan hela antalet ungdomsarbetslösa i Jönköping, och siffran är sannolikt en underskattning. Med regeringens och samarbetspartiernas förslag om lägre arbetsgivaravgifter för unga kan företagen anställa ännu fler, och via nystarts- och etableringsjobb skulle anställningarna kunna öka ytterligare.

Tillväxten av konsultjobb skapar ibland oro. Men att bli inhyrd är för många det första steget in på, eller tillbaka till arbetsmarknaden. Var fjärde konsult 2019 kom direkt från arbetslöshet. Konsulterna trivs, sju av tio inhyrda skulle rekommendera jobbet till någon de känner, och lika många trivs på jobbet.

Anställda i våra företag blir som huvudregel tillsvidareanställda efter sex månader, med kollektivavtal och försäkringar.

För dem som söker jobb efter coronakrisen är konsultjobben en god nyhet – och en bra väg in på arbetsmarknaden.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen

Läs debattartikeln på jp.se