Hoppa till innehåll

Det är glädjande att Riksrevisionens nya granskningsrapport visar att Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning (STOM) fungerar väl.

– Kompetensförsörjning är våra medlemsföretags expertis, och det är bra att Riksrevisionen ser detta i sin granskning. För att fler arbetssökande ska kunna göra än mer informerade val, som Riksrevisionen vill se, rekommenderar vi från Kompetensföretagen att göra ratingsystemet av leverantörerna mer snabbfotat. Idag uppdateras ratingen med alltför lång fördröjning, vilket gör att val av leverantör riskerar att göras på inaktuell information, säger Martina Elfgren Lilja, (tidigare) förbundsjurist, Kompetensföretagen.

De leverantörer som får flest stjärnor i ratingen får ut 30 procentenheter fler arbetslösa i jobb eller till studier

Riksrevisionen har granskat om STOM ger deltagarna förutsättningar att så snabbt som möjligt hitta ett arbete eller påbörja studier. Den övergripande slutsatsen är att Arbetsförmedlingen i flera delar har utformat valfrihetssystemet för STOM så att det ger goda förutsättningar för att deltagarna så snabbt som möjligt ska få ett arbete eller påbörja studier.

Riksrevisionens granskningsrapport visar att STOM fungerar

De fristående leverantörernas resultat presenteras i form av en rating som ligger till grund för de arbetssökandes val, vilket styr mot kvalitet och resultat. De leverantörer som får flest stjärnor i ratingen får ut 30 procentenheter fler arbetslösa i jobb eller till studier än de leverantörer som bara får en stjärna. Arbetsförmedlingen har en viktig roll genom att följa upp leverantörerna och gallra ut aktörer med bristfälliga resultat. Riksrevisionen pekar i sin granskningsrapport på hur kvalitetsuppföljning av leverantörerna ytterligare kan utvecklas. Ratingen av leverantörerna behöver uppdateras oftare än idag och uppföljningen av leverantörer bör ske systematiskt ett par gånger om året.