Hoppa till innehåll

Debattreplik. Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L) och Fredrik Ahlstedt (M) vill att Uppsala kommun ska bli försökskommun för att få ta över samordningsansvaret från Arbetsförmedlingen för planeringen av insatser till arbetssökanden

Många kommuner har liksom Uppsala tagit på sig allt större ansvar för att matcha arbetssökande till arbete, utöver de insatser man gör inom ramen för SFI och vuxenutbildningen samt socialtjänsten. Anledningen är att kommunerna är missnöjda med Arbetsförmedlingens förmåga att matcha långtidsarbetslösa till jobb.

Att ge kommunerna rätt att verka som leverantörer av insatser i konkurrens med fristående jobbförmedlare skulle innebära skev konkurrens

Arbetsförmedlingens bristande resultat är anledningen till den reform som ska genomföras 2021, där fristående jobbförmedlare ska ta över de matchande och rustande insatserna.

Kommuner får inte agera jobbförmedlare

Almega delar debattörernas uppfattning att detta är en nödvändig reform för att förbättra effektiviteten och att Arbetsförmedlingen behöver få fart på anvisningen av arbetssökande till aktiva insatser. Men vi vänder oss emot önskemålen om att kommunalisera stora delar av arbetsmarknadspolitiken.

Att ge kommunerna rätt att verka som leverantörer av insatser i konkurrens med fristående jobbförmedlare skulle innebära skev konkurrens

Slutsatsen är tydlig: Kommunerna har inte juridisk befogenhet att verka på detta område. Arbetsmarknadspolitiken är en statlig angelägenhet.

 Kommuner får inte agera jobbförmedlare

Att ge kommunerna rätt att verka som leverantörer av insatser i konkurrens med fristående jobbförmedlare skulle innebära skev konkurrens och att kommunerna bryter mot en rad grundläggande principer. Till exempel självkostnadsprincipen som innebär att kommunen inte får ta ut avgifter eller marknadsmässiga ersättningar som bygger på viss vinst.

Reformen av Arbetsförmedlingen är nödvändig eftersom det är dags att vi förbättrar företagens kompetensförsörjning

Regeringen har nyligen aviserat att en utredning ska tillsättas för att i grunden granska de juridiska förutsättningar för att ge kommunerna en roll som leverantörer. Vi vill varna för att lagar ändras i syfte att uppnå denna ambition.

Risken är stor att kommunernas intåg inom arbetsmarknadspolitiken skapar ett brokigt system som försämrar styrningen av den viktiga arbetsmarknadspolitiken. Dessutom riskerar den viktiga uppföljningen att försvåras.

Reformen av Arbetsförmedlingen är nödvändig eftersom det är dags att vi förbättrar företagens kompetensförsörjning, för att välfärden ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare och för att alla arbetslösa i vårt land ska få ett riktigt jobb.

Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation Almega
Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen
Fredric Skälstad, branschchef Almega Utbildningsföretagen

Läs debattartikeln på di.se