Kompetens­företagens kommentar angående svarta jobb

Svartjobb är ett växande problem på arbetsmarknaden. Kompetensföretagen arbetar aktivt för att motarbeta förekomsten av dessa oseriösa jobb bland annat genom vår auktorisation och genom att arbeta för seriösa upphandlingar.

För Kompetensföretagens alla medlemmar är auktorisation obligatorisk. För att bli auktoriserad måste företaget uppfylla villkoren för auktorisation gällande kollektivavtal, etiska regler samt ordning och reda i ekonomin. En auktorisation innebär även att medlemsföretaget granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året.

Kollektivavtalen garanterar att inga medlemmar kan anlita svart arbetskraft i de branscher där de är representerade, vilka är i princip alla branscher på arbetsmarknaden. De medlemmar som inte följer auktorisationsvillkoren utesluts ur Kompetensföretagen.

I de fall något av medlemsföretagen ser oegentligheter i branschen uppmuntrar vi dem att använda ”whistle blowing”-funktionen på vår webb.

Läs mer om villkoren för auktorisation här