Hoppa till innehåll

Svarta jobb är ett växande problem på arbetsmarknaden. Kompetensföretagen arbetar aktivt för att motarbeta förekomsten av dessa oseriösa jobb. Dels genom vår auktorisation och dels genom att arbeta för seriösa upphandlingar.

För att bli auktoriserad måste företaget uppfylla villkoren för auktorisation. De rör till exempel kollektivavtal, etiska regler samt ordning och reda i ekonomin. En auktorisation innebär även att medlemsföretaget granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året.

Kollektivavtalen är en garant för att inga medlemmar kan anlita svart arbetskraft i de branscher där de är representerade, vilka är i princip alla branscher på arbetsmarknaden. De medlemmar som inte följer auktorisationsvillkoren utesluts ur Kompetensföretagen. I de fall något av medlemsföretagen ser oegentligheter i branschen uppmuntrar vi dem att använda tillsynsfunktionen på vår webb.

God upphandling av kompetenstjänster är också viktigt. Där uppmuntrar vi till upphandling av auktoriserade bemanningsföretag. Vårdbemanning behövs, både privata och offentliga vårdgivare efterfrågar personal som kan sköta verksamheten professionellt, vilka våra medlemsföretag gör. Det viktiga är att genomföra väl fungerande upphandlingar i kvalitetskrav och där tillräckliga resurser läggs på uppföljningen.