Hoppa till innehåll

Kompetensföretagens mål är att inga arbetsplatsolyckor ska ske. För att uppnå det målet krävs samverkan med kunder, fackföreningar och myndigheter på lokal och central nivå. Vi har därför välkomnat Arbetsmiljöverkets tillsyn av bemanningsföretag, och samarbetat i alla delar av tillsynen.

 – Medarbetarna är våra medlemsföretags viktigaste tillgång. På senare år har inhyrningen i skadedrabbade branscher som handel, logistik och industri ökat, vilket innebär att våra medlemmar behöver ta ett ännu större ansvar och stärka arbetsmiljöarbetet. Vårt mål är att inga skador ska ske, och att våra medlemsföretag ska bidra till en bättre arbetsmiljö, kommenterar Martina Elfgren Lilja, (dåvarande) tf. förbundsdirektör Kompetensföretagen.

Arbetet med att få ner skadorna pågår på en rad områden i branschen.  Kompetensföretagen har välkomnat och samverkat med Arbetsmiljöverkets inspektioner och medlemsföretagen har arbetat intensivt med att utveckla sitt arbetsmiljöarbete under senare år, vilket Arbetsmiljöverket också beskriver i sin rapport.

Några exempel på Kompetensföretagens arbetsmiljöarbete:

  • våra medlemsföretag auktoriseras av en partssammansatt auktorisationsnämnd där krav på systematiskt arbetsmiljöarbete är en del
  • vi har tagit fram checklistor och appar för introduktion av nyanställda i samarbete med Prevent. Appen stängdes ned 2022 på grund av tekniska problem.
  • vi har utarbetat gemensamt informationsmaterial tillsammans med Arbetsmiljöverket
  • vi har en obligatorisk arbetsmiljöutbildning för alla medlemsföretag
  • vi har uppvaktat regeringen för att be om en mer användbar arbetsskadestatistik
  • vi har en arbetsmiljögrupp som arbetar med att sprida kunskap och arbetssätt
  • vi har gjort medarbetarundersökningar i hela branschen om hur medarbetare uppfattar arbetsmiljön
  • vi har gjort företagsundersökningar om hur man arbetar och hur man uppfattar arbetsmiljöverkets arbete och kundernas arbete
  • vi har utvecklat företagsspecifika arbetsmiljöutbildningarna gentemot våra medlemsföretag
  • vi tillhandahåller rådgivning och stöd till individuella företag på arbetsmiljöområdet

– Inom lager och logistik är det många arbetsskador framförallt bland unga nyanställda män, och ofta också utlandsfödda. Dessa personer är oftare konsulter idag än tidigare, men det skademönster som finns på dessa arbetsplatser har funnits under lång tid – även då konsulter inte använts – och det måste brytas, avslutar Martina Elfgren Lilja.

Vårt mål är att inga skador ska ske, och att våra medlemsföretag ska bidra till en bättre arbetsmiljö

Det sägs ibland att det är dubbelt så vanligt att skada sig som bemanningsanställd. Detta bygger dock på en misstolkning av arbetsskadestatistiken. Bemanningsföretag står ofta för introduktionen i skadedrabbade branscher, men det finns inga dokumenterade skillnader mellan att var konsult inom till exempel handeln jämfört med att vara direktanställd. Det går inte att jämföra arbetsskador vid inhyrning, som sker i alla branscher på arbetsmarknaden, med resten av skador på hela arbetsmarknaden –  inhyrning är dessutom vanligare vid de generellt sett mer skadedrabbade branscherna, såsom handel, logistik och tillverkningsindustri. Där finns även ofta de mer skadedrabbade grupperna (unga, utlandsfödda män).

Antalet anmärkningar vid Arbetsmiljöverkets inspektion har varit jämförbara med andra inspekterade branscher, men de är i branschens ögon för många. Bemanningsföretag har i de flesta fall ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete som är systematiskt och bidrar till en bättre arbetsmiljö på arbetsplatser runtom i landet. Kompetensföretagens mål är att alla auktoriserade bemanningsföretag ska lyftas till den nivån.