Hoppa till innehåll

Arbetsgivare och fackförbunden tog i höstas initiativ till en ny anställningsform, etableringsjobb, för att få fler nyanlända i arbete. En anställningsform som ska möjliggöra för personer, som står långt från arbetsmarknaden, att få ett jobb. Nu tas nästa steg i samarbetet genom att arbetsmarknadens parter och regeringen nu är överens om den nya anställningsformen.

Tyvärr hålls Bemanningsföretag fortfarande utanför överenskommelsen. Men nu får Arbetsförmedlingen uppdraget att i samarbete med parterna utarbeta en modell som ger de privata matchningsaktörerna uppgiften att matcha till etableringsanställningarna.

– Vi välkomnar Regeringens initiativ att se att det är våra medlemmar som, i högre utsträckning än Arbetsförmedlingen, kan klara jobbet att matcha kompetens till den nya anställningsformen, säger Martina Elfgren Lilja, (dåvarande) tf förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

Arbetslösheten bland utlandsfödda är 22 procent och fortsätter öka. Tröskeln in på arbetsmarknaden är för hög idag och tiden från nyanländ till arbete i Sverige är för lång.

– Vi är dock fortsatt oroade över att bemanningsföretagen inte får vara med och anställa i den nya formen och risken är stor att etableringsjobben blir ytterligare en åtgärd som inte skapar jobb. Genom att ställa specialisterna på rekrytering av utrikes födda, utanför överenskommelsen riskerar initiativet att inte komma i närheten av den effekt som skulle nås om alla sektorer med kollektivavtal hade inkluderats, säger Martina Elfgren Lilja.

Så här ser överenskommelsen om etableringsjobb ut:

  • Etableringsjobb är en visstidsanställning i längst två år.
  • Etableringsjobb gäller för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna.
  • Personer som är långtidsarbetslösa.
  • Etableringsanställningarna går ut på att arbetsgivaren kan anställa en person till en kostnad av 8 400 kr/mån. Staten skjuter sedan till 9.870 kr/mån, direkt till den anställde. Det innebär att den disponibla inkomsten efter skatt kommer vara 15.600 kr/månad för den som får ett etableringsjobb.

Martina Elfgren Lilja, (dåvarande) tf förbundsdirektör