Hoppa till innehåll

Framtidens arbetsmarknad – rapport

    Kapitel

Varje dag hjälper våra medlemmar företag, organisationer och individer att hitta rätt på en arbetsmarknad som idag är specialiserad, snabbrörlig, fragmenterad och global.

Framtidens arbetsmarknad är vår vardag. Sättet vi arbetar, utbildar och organiserar oss på förändras. Det går snabbt och många har svårt att följa med i utvecklingen. Vårt uppdrag blir att motivera företag, organisationer och individer att våga testa nya vägar.

Den internationella organisation för rekryterings, -omställnings och bemanningsföretag World Employment Confederation (WEC), har sammanställt globala arbetsmarknadstrender för att förklara varför och hur vår bransch förändras. Rapporten ”Future of Work” beskriver hur lagar och regler, arbetsgivare, anställda och
samhällsinstitutioner påverkas. Den här skriften är en sammanställning av de globala trender vi bedömt har störst påverkan på den svenska arbetsmarknaden.

Trenderna är samlade i tre grupper:
• förändringen av arbete och samhälle
• behovet av anständiga arbeten och arbetsförhållanden
• organisationen av arbete och företag

Förändringarna ställer krav på moderna regleringar. Är vi framsynta och arbetar tillsammans kan vi ta tillvara möjligheterna på framtidens arbetsmarknad – redan idag.