Hoppa till innehåll

I mitten av september 2017 bjöd LO in 33 arbetsgivarförbund till samtal för att få fler nyanlända i arbete. Bemanningsföretagen är positiva till initiativet men har hållits utanför överenskommelsen.

Utan bemanningsföretagen är dock risken stor att etableringsanställningar blir ytterligare en åtgärd som inte skapar jobb. Om vi ska lyckas att få fler i arbete krävs det att alla parter samverkar. Att ställa specialisten på rekrytering av utrikes födda, bemanningsföretagen, utanför överenskommelsen riskerar initiativet att inte komma i närheten av den effekt som skulle nås om alla sektorer med kollektivavtal hade inkluderats.

Åttio procent av konsulterna får ett jobb inom en månad från att en kontakt har etablerats

Att utestänga en sektor, som varje år sysselsätter cirka 50 000 personer med utländsk bakgrund, öppnar inte fler vägar in till jobb, tvärtom så riskerar det att stänga vägar in till jobb för många människor. Åttio procent av de vi anställer får ett jobb inom en månad från att en kontakt har etablerats. De är nöjda eller mycket nöjda med sina jobb och skulle rekommendera bemanningsföretaget de jobbar för till en nära vän. Det är uppenbart att våra medarbetare trivs på sina jobb, ser det som en möjlighet att avancera i sin yrkeskarriär. För många är dessutom bemanningsbranschen den enda möjliga vägen till arbete och för att kunna integrera sig i det svenska samhället.

Men tröskeln in på arbetsmarknaden är hög för många och tiden från nyanländ till arbete är för lång. Enligt SCB uppgick antalet arbetslösa personer i Sverige i september 2017 till 
332 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. Arbetslöshetstalet är högre för utrikes födda i samtliga grupper på arbetsmarknaden, men skillnaden är störst i gruppen som saknar gymnasial utbildning, där många nyanlända återfinns. Tittar man närmare på det outnyttjade arbetskraftsutbudet, det vill säga arbetslösa, undersysselsatta och latenta arbetssökande motsvarar det 395 000 heltidsarbeten eller 15,8 miljoner timmar per vecka.

Bemanningsföretagen vill vara med och vara en del av lösningen och vi för nu dialog med politiker och övriga intressenter för att skapa ett utrymme så att även vi, experterna på rekrytering, ska släppas in i överenskommelsen.

Martina Elfgren Lilja, (dåvarande) tf förbundsdirektör