Hoppa till innehåll

Idag tecknade Bemanningsföretagen och LO-förbunden ett treårigt avtal med ett totalt avtalsvärde om 6,5 %, i enlighet med märket på övriga arbetsmarknaden.

Idag tecknade Bemanningsföretagen och LO-förbunden ett treårigt avtal med ett totalt avtalsvärde om 6,5 %, i enlighet med märket på övriga arbetsmarknaden.

Bemanningsbranschen är en naturlig del av den svenska arbetsmarknaden, fullt integrerad i den svenska modellen. Nästan alla arbetsgivare inom bemanningsbranschen omfattas av kollektivavtal. Företagen inom branschen garanterar arbetsgivare väl fungerande verksamheter samtidigt som den skapar fler arbetstillfällen. Till exempel anställer bemanningsbranschen nästan dubbelt så många utlandsfödda som övriga arbetsmarknaden totalt.

– Bemanningsföretagen bidrar till att fler personer kommer till sin rätt på arbetsmarknaden. Därför är det glädjande att Bemanningsföretagen och samtliga 14 LO-förbund är överens om ett avtal som både håller sig inom märket och sträcker sig över tre år, säger Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen.

– Förhandlingarna har varit komplicerade och dragit ut på tiden och vi kommer att utvärdera avtalskonstruktionen framöver. Bemanningsavtalets lönekonstruktion försvårar förhandlingarna på många sätt. Det är t ex det enda avtalet på svensk arbetsmarknad som tecknas med samtliga LO-förbund, säger Ann-Kari Edenius.

Avtalet berör cirka 60 000 personer och omfattar bland annat:

  • Slopad företrädesrätt till återanställning vid nyanställningar omfattande maximalt 14 kalenderdagar.
  • Extra pensionsavsättning för alla anställda, även de som är under 25 år och från första intjänade kronan. Avsättningen är 0,4 % under avtalsperioden.
  • Överenskommelse avseende reskostnadsersättning för uthyrning inom Svenska Byggnadsarbetareförbundets kollektivavtalsområden.
  • Partsgemensam arbetsgrupp avseende arbetsmiljöfrågor.