Hoppa till innehåll

Vi välkomnar den granskning av bemanningsbranschen som Arbetsmiljöverket genomför. Medarbetarna är medlemsföretagens viktigaste resurs, och företagen tar arbetsmiljöansvaret på största allvar. Om granskningen visar på strukturella problem vill vi vara delaktig i att hitta lösningar. Redan idag pågår ett partsgemensamt arbete för att stärka konsultrollen.

Arbetsmiljöverkets granskning pågår och gör så året ut. Än så länge finns inga analyserade resultat att ta fasta på, inga slutsatser om varför arbetsolyckor sker. Däremot finns ett stort antal teorier och arbetsteser som granskningen eventuellt kommer kunna förkasta eller bekräfta. Därför är det märkligt att Arbetsmiljöverket drar slutsatser om arbetsgivarnas inställning.

Det är också förvånande att flera medier redovisar konstaterande statistik som analyserade, färdiga resultat. Detta kombinerat med en felaktig bild av bemanningsbranschen. Här är fakta om bemanningsbranschen:

Olyckor som sker på arbetsplatsen är knutna till arbetsplatsen, inte anställningsformen.

Bemanningsbranschens tillväxt har avtagit. Bemanningsbranschen är totalt sett 1,6 procent av den sysselsatta befolkningen. Den del som växer är omställning, inte bemanning.

Samtliga Bemanningsföretagens medlemmar har kollektivavtal. På den övriga arbetsmarknaden omfattas 88 % av kollektivavtal. Medarbetarna har garantilön dvs de får betalt mellan uppdrag. Medarbetarna är företagens viktigaste resurs och medarbetarundersökningar visar att 8 av 10 trivs ganska eller mycket bra på jobbet.

Olyckor som sker på arbetsplatsen är knutna till arbetsplatsen, inte anställningsformen.

Olyckor som sker på arbetsplatsen är knutna till arbetsplatsen, inte anställningsformen. Exempel visar att arbetsplatser där majoriteten av bemanningsanställda gått över till anställning hos kundföretaget har fortsatt problem med belastningsskador. Dvs risken för skador hänger inte ihop med anställningsformen.

De vittnesmål som beskrivs i media visar en vardag som för dessa individer måste tas på allvar. Och visar den pågående granskningen strukturella problem kommer vi givetvis agera därefter. Men vi förväntar oss att granskningen gör det möjligt att förstå hur alla arbetsgivare kan bli bättre på att hantera de problem som kvarstår. Just nu verkar vi inte nå det målet.

Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen