Hoppa till innehåll

Efter enträget arbete och förhandlingar till tidig morgon är nu helhetspaketet Flexpension i Tjänsteföretag i hamn. Bemanningsföretagen har träffat överenskommelse med Unionen och Akademikerförbunden.

Bemanningsföretagen har träffat överenskommelse om flexpension i tjänsteföretag med Unionen och Akademikerförbunden.

Det innebär att det redan 1 maj finns ett nytt paket med anställningsformer samt nya beredskapsregler. De nya anställningsformerna förhandlades fram i en förbundsspecifik arbetsgrupp.

Systemet med flexpension startar 1 november. Samtidigt börjar överenskommelsen om deltid i pensioneringssyfte gälla liksom den nya förhandlingsordningen vid rättstvister.

Överenskommelsen innebär också att parterna startar ett gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal. Vidare har en partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist tagits fram.

På Almegas hemsida finns utförlig information om flexpension och bakgrunden, läs mer här