Hoppa till innehåll
Konsultundersökning

Konsult­undersökningar

Vartannat år tar Kompetensföretagen tempen på hur det är att jobba som konsult. Medlemsföretagens konsulter svarar anonymt bland annat på hur de ser på sina jobb, hur de trivs och vilka fördelar jobbet ger.

Konsultundersökning

2023

Drygt 3 500 konsulter svarade på den undersökning som Demoskop utförde på uppdrag av Kompetensföretagen våren 2023. Även här är det tre av fyra som rekommenderar jobbet som konsult, bland utrikesfödda var siffran 85 procent. Var tredje person hade tagit jobbet för att kompetensutvecklas, och för sex av tio var det ett sätt att få jobb. Var tredje konsult blev intresserad av jobbet genom vänner eller andra kontakter.

Konsultundersökning

2021

Konsultundersökningen genomfördes under våren 2021 bland konsulter inom ett flertal medlemsföretag. Det vi ser i årets undersökning är att konsultjobbet är attraktivt och ett insteg till arbetsmarknaden. Bland annat svarar tre av fyra att de rekommenderar jobbet som konsult och lika många är nöjda med arbetsuppgifterna. För hälften av de som deltog i undersökningen var konsultrollen ett sätt att få jobb. Tydligast visar undersökningen att det gäller unga och utrikesfödda.

Konsultundersökning

2019

Under våren 2018 har ett flertal medlemsföretag deltagit i en konsultundersökning. Rapporten ger en bland annat en god inblick i varför konsulterna väljer att jobba i branschen, hur de trivs på sina jobb, hur länge de väljer att stanna i branschen. En av de stora insikterna i denna undersökning är att det jobbar fler kvinnor i branschen än någonsin förr. En fjärdedel av konsulterna var arbetslösa innan de fick jobb i branschen, och av alla upplever sju av tio jobbet som meningsfullt.

Konsultundersökning

2017