Allmänna bestämmelser ABPU – 10 Personaluthyrning

Avtalsvillkoren i ABPU-10 är anpassade för personaluthyrning som bemanningsföretag utför åt kundföretag. ABPU-10 används vid uthyrning av arbetstagare enligt lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare (uthyrningslagen). Uthyrningslagen gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Bemanningsföretag definieras i uthyrningslagen som ett företag som har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

ABPU-10 passar då bemanningsföretaget hyr ut egenanställd personal, eller anställda hos underleverantör, till en kund, där den uthyrda personalen ska uppfylla kundens eventuella krav på t.ex. utbildning, kunskap eller erfarenhet, och ska utföra av kunden definierade arbetsuppgifter (normalt på plats hos kunden). Kunden ska behandla den uthyrda personalen på samma sätt som sin egen. Arbetet sker under kundens arbetsledning.

Ladda ner