Faktablad om förändringarna i Uthyrningslagen

LAS-reformen för med sig ändringar i Uthyrningslagen,  som innebär begränsning av inhyrning av personal. Om en person hyrs in till samma driftställe 24 månader under en period om 36 månader ska kundföretaget erbjuda hen anställning. Utgångspunkten är att om kunden har arbetsledningsansvaret är det inhyrning, och då gäller regelverket enligt uthyrningslagen.

För att underlätta för bemanningsföretag och kundföretag kring förändringar och ansvar har Kompetensföretagen tagit fram ett faktablad med viktiga punkter. Det handlar bland annat om vilka som omfattas, när tiden börjar räknas, och ansvar och skyldigheter kring erbjudande och ersättning.

Faktabladet är fritt att laddas ned; notera att förändringar av texten inte är tillåten.

Ladda ner