ABTU – Allmänna bestämmelser för tjänsteuppdrag

Ett grundläggande syfte med Kompetensföretagens allmänna bestämmelser är att skapa konkurrensneutralitet via en rimlig balans i förhållandet mellan leverans och pris. De ger också tydlighet och klara riktlinjer kring avtalsvillkor. Det gör att användandet av de allmänna bestämmelserna kanske är det bästa sättet att förhindra en tvist mellan kompetensföretag och kundföretag. Dessutom kan kunden på ett enkelt sätt jämföra olika leverantörers offerter. Allmänna bestämmelser är idag vanligt förekommande inom en mängd olika branscher och uppfattas många gånger som praxis av våra domstolar. De är anpassade till dataskyddsförordningen (GDPR), samt till branschens förhållanden.

Allmänna bestämmelser för tjänsteuppdrag, ABTU, används i ett affärsmässigt och rättsligt förhållande där leverantören mot ersättning utför ett definierat uppdrag hos kunden med egen personal eller personal från underleverantör.

Ladda ner