ABTU – Allmänna bestämmelser för tjänsteuppdrag

ABTU-22 används i andra fall än vid personaluthyrning enligt lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare (då ABPU-10 och ABSS-10 passar). ABTU-22 kan användas när leverantören mot ersättning utför ett definierat uppdrag hos kunden med egen personal eller personal från underleverantör. Förenklat rör det uppdrag där leverantören leder och kontrollerar personalen som utför uppdraget hos kunden, i motsats till den typ av bemanningsuppdrag som regleras av ABPU-10 och ABSS-10. Gränsdragningen kring om ABTU-22 är tillämplig kan vara svår, kontakta Kompetensföretagen om du behöver rådgivning.

Ladda ner