Hoppa till innehåll

Marja Holmer har en viktig roll på Kompetensföretagen – hon jobbar med granskningen av de företag som söker auktorisation. Det är ett omfattande och krävande arbete. Alla företag ska granskas på samma sätt, oavsett om det är första gången eller om det gäller förnyelse.  

— Det är många delar som ska granskas, som till exempel årsredovisning och ansvarsförsäkring. Allting måste vara komplett och aktuellt för att kunna klara auktorisationsnämndens granskning. Om något saknas kan inte företaget godkännas, utan blir bordlagt, säger Marja.  

Kvalitetsstämpel för branschen 

Auktorisationen är viktig för branschen. Den är en kvalitetsstämpel som innebär trygghet för både kundföretag och medarbetare. Den första auktorisationen kom till år 2004, för företag med verksamhet in om bemanning. Sedan följde auktorisation för omställningsföretag år 2011, och sedan rekryteringsföretag år 2016.  Sedan år 2020 går det enbart att söka auktorisation digitalt. Enligt en enkät bland medlemsföretagen är verktyget för ansökan uppskattat. Marja bistår gärna dem som behöver hjälp.  

Den är en kvalitetsstämpel som innebär trygghet för både kundföretag och medarbetare

Marja har lång erfarenhet av att granska ansökningar, vilket kommer väl till pass då hon ibland får guida företagen genom ansökan. Då behöver en del hjälp med vägledning kring villkor och stadgar. Hon trivs med arbetet, då hon är noggrann, gillar struktur och vill ha ordning och reda.

Den vanligaste frågan Marja möter är om det går att vänta med årsredovisningen.    

—Vi efterfrågar den senaste årsredovisningen, även om den inte är från innevarande år. Däremot måste vi få in en, annars kan inte företaget auktoriseras, säger Marja. 

En annan vanlig fråga är varför det finns ett krav på revisor.  

—Kravet på revisor finns i villkoren för auktorisationen, och behövs för att revisionsberättelsen enkelt kan visa på ordning och reda i ekonomin, säger Marja.  

Granskningsexpertens bästa tips när du ansöker om auktorisation 

Slutligen vill Marja dela med sig av sitt bästa tips till dem som ansöker om auktorisation: 

  • Tänk på att ladda upp senast färdiga årsredovisning och revisionsberättelse. Ni behöver inte vänta på att årets ska blir klar.
  • Se till att underlaget är gällande och komplett! 

Ansvarsförsäkringens moment

  • Allmän ansvarsförsäkring (10 miljoner)
  • Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada (2 miljoner per skada och år)
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring (2 miljoner per skada och år)