Hoppa till innehåll

Kompetensföretagens auktorisation är en kvalitetsstämpel. Auktorisationen visar att företaget uppfyller våra krav på till exempel revisor, kollektivavtal och att det följer våra etiska regler.  Om ditt företag är auktoriserat kan du få ett certifikat som visar det.

Kompetensföretagen auktoriserar medlemsföretag på tre områden; bemanning, omställning och rekrytering. Medlemsföretaget granskas vid första auktorisationstillfället och därefter en gång om året. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och därefter beslutar Kompetensföretagens styrelse om auktorisation.

Kundföretag kräver ofta auktorisation

I en enkät våren 2021 bland de auktoriserade medlemsföretagen svarade många att auktorisationen var ett sätt för dem att visa att arbetar i en seriös bransch som ger många människor arbete. De svarade också att många kundföretag kräver att de är auktoriserade.

Auktoriserade medlemsföretag kan få certifikat

Ett av kraven för auktorisation är att företaget har logotyperna för de respektive auktorisationerna på sin webbplats. För att ytterligare stärka att man innehar vår kvalitetsstämpel kan auktoriserade medlemsföretag få ett certifikat att visa kundföretagen. Har du inget certifikat? Du kan ladda ned ditt certifikat på sidan för auktorisationsansökan.

Kompetensföretagens auktorisation är en kvalitetsstämpel

Kort om auktorisationen

Arbetsgivar- och branschmedlemmar i Kompetensföretagen kan ansöka om auktorisation. Medlemsföretaget granskas vid första auktorisationstillfället och därefter en gång om året. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och därefter beslutar Kompetensföretagens styrelse om auktorisation.

Företag som har haft verksamhet i mindre än ett år kan inte ansöka om auktorisation förrän efter cirka 12 månader, men de måste uppfylla de grundläggande villkoren för arbetsgivar- och branschmedlemskap.

Har du inte auktoriserat ditt företag ännu? Ansök om auktorisation här. Vid frågor om auktorisationen kan du kontakta Marja Holmer.