Hoppa till innehåll

Kompetensföretagens stadgar har förändrats under årens lopp. Syftet med förändringarna har varit att Kompetensföretagen ska kunna erbjuda fler företag och verksamheter medlemskap i förbundet. Samtidigt är det viktigt att värna om Kompetensföretagens auktorisation, upprätthållande av branschstandard och ordning och reda. Vid årsmötet den 16 maj 2022 beslutades om ändring i § 3 om medlemskapets omfattning, som förtydligar vad som gäller för företag inom koncern och företagsgrupp. Kravet på anslutning begränsas till de verksamhetsområden som omfattas av förbundets tre olika auktorisationer omställning, personaluthyrning och rekrytering.