Auktorisation

Auktorisationen säkerställer att du som medlem arbetar seriöst och uppfyller våra höga krav på affärsmässighet. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare.

 

Auktorisationen är obligatorisk

Alla medlemmar i Kompetens­företagen är auktoriserade. Medlems­företaget granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året.

Granskningen sker i auktorisationsnämnden och därefter beslutar Kompetens­företagens styrelse om auktorisation.

Företag som har haft verksamhet i mindre än ett år kan inte ansöka om auktorisation förrän efter cirka 12 månader, men de måste uppfylla de grundläggande medlemsvillkoren.

alla_auktorisationer_lores450px

Kravet på auktorisation omfattar samtliga bolag inom medlems­företagets koncern/företagsgrupp. Läs mer om medlemskapet omfattning.

De medlemmar som vid den årliga granskningen inte uppfyller villkoren får inte vara kvar som medlemmar.

Alla auktoriserade företag presenteras på tryggbemanning.se.

För att bli auktoriserat ­företag behöver ditt företag uppfylla villkoren för auktorisation läs vidare under Ansök om auktorisation.

Olovligt användande av varumärket

Alla auktorisationslogotyper ägs av bransch- och arbetsgivar­organisationen Kompetens­företagen. Auktorisation och medföljande rätt att använda varumärket beviljas av Kompetens­företagens styrelse efter ansökan och genomförd granskning i en särskild partssammansatt auktorisationsnämnd.

Nedan bolag marknadsför sig olovligen som medlem/auktoriserat företag:

  • HarMan Personal AB, org.nr. 556687-8996
  • L&D Care AB, org.nr. 556950-4201

För vidare information kontakta Kompetens­företagen

Senast uppdaterad 2019-05-16