Hoppa till innehåll

Hej, Eva Domanders. Kompetensföretagens jubileumsår har precis tagit slut. Vi har firat 20 år som förbund och 30 år av avreglerad arbetsförmedling. Under 2023 har man kunnat läsa om branschens historia och viktiga händelser som markerat positiv förändring på svensk arbetsmarknad. Du tillträdde som ordförande 2017, vilka stora händelser skulle du vilja lyfta under de år som gått?

-En av de största händelserna är såklart att förbundet bytte namn 2018. Det behövdes ett omtag och en nystart helt enkelt. Men det var såklart också medlemmarna som var drivande. När arbetet med namnbyte och varumärket satte igång ordentligt 2017 passade inte kostymen ”bemanningsföretagen” längre, då det var så mycket mer som skulle rymmas. Omställnings- och rekryteringsauktorisationerna hade kommit på plats och de delarna växte inom förbundet, och bara där blev det skevt. Bemanning förknippades också väldigt mycket med volym, när det nu handlade mer om kvalificerat arbete oavsett vilken del av branschen det handlade om. Och det vi ser i undersökningar bland kundföretagen både då och nu bistår branschen med kompetensförsörjning, på lång och kort sikt, vid rekrytering och omställning. Namnet var helt enkelt missvisande.

Sen hade även den internationella branschorganisationen, Ciett, bytt namn 2016, till det mer begripliga World Employment Confederation, så det kändes naturligt att följa efter. 

Betydelsen av vår bransch blir allt starkare – och det är tack vare er

Jag vill också lyfta de faktum att vi stadigt får fler medlemmar! Det är inte så att branschen växer lavinartat, som det ibland sägs, och jag vill tro att en stor del av tillväxten handlar om att förbundet har ett attraktivt erbjudande i form av arbetsgivarstöd, kvalitetsstämpel och arbetet med att belysa allt bra kompetensbranschen tillför.

Vad förvånade dig mest med kompetensbranschen?
 
– Jag hade inte riktigt insikt om att vi sysselsätter så många människor inom alla delar av näringslivet. För många ger branschen det första, viktiga jobbet. Vi har alltid varit en stark integrationsmotor, men vi gör så mycket mer också, även inom rekrytering och omställning. Då kände jag inte heller till att våra medlemsföretag redan 2018 bidrog med 1 procent av landets BNP.

Hur ser du på branschens framtid?

-Det finns all anledning att tro att framtiden är ljus och full av möjligheter. Globalisering och ökad konkurrens gör att verksamheter professionaliserar och effektiviserar sin kompetensförsörjning, det finns inget utrymme för att chansa. Vi vet att två tredjedelar av landets industriföretag använder sig av bemanningsföretag som en strategisk resurs för kompetensförsörjning. Det är smart, och vi ser att det kommer att breddas i förhållande till andra branscher. Vi ser också att auktorisationen som en av de viktigaste grunderna för medlemskap. Det är glädjande att så många vill bidra till ordning och reda. Sen ökar även omställning och rekrytering i betydelse – varken landet eller verksamheter klarar sig utan stöd från branschen. Och med den innovationskraft som finns i branschen kommer fler dörrar för kompetensförsörjning att öppnas!

Vad vill du hälsa till alla medlemsföretag och alla de som jobbar i branschen?

-Det stadigt ökade inflödet av medlemmar visar på nyttan med förbundet och den service kansliet ger, inte minst arbetsgivarservice.  Vi har växlat upp det näringspolitiska arbetet, och ökar ständigt vårt inflytande både i Sverige och EU. För att branschen ska ha bästa möjligheter att växa och utvecklas är det viktigt att ha koll på vad som är på gång och kunna påverka innan besluten tas.  

-Avslutningsvis vill jag tacka för det fina jobb ni alla gör för att svensk arbetsmarknad skall fungera. Betydelsen av vår bransch blir allt starkare – och det är tack vare er!