Hoppa till innehåll

För medlemskap i Kompetensföretagen krävs att företagsförsäkringen har ansvarsförsäkring. I ett samarbete med Söderberg & Partners och Svedea har medlemmar möjlighet att teckna företagsförsäkring hos dem som motsvarar de krav som ställs för medlemskap. Det går givetvis att teckna hos andra försäkringsbolag för den som så önskar.

Auktoriserade medlemsföretag behöver meddela detta till Söderberg & Partners (om det inte gjorts tidigare) och får då 10 procents rabatt på sin företagsförsäkring vid nästa årsförnyelse.

Företagsförsäkringen kan innehålla olika delar beroende på behov, som till exempel ansvarsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, egendomsförsäkring, tjänstereseförsäkring och så vidare. För mer information, kontakta Söderberg & Partners

Epost: kompetensforetagen@soderbergpartners.se
Tel: 08 – 501 115 08