Hoppa till innehåll

1988 tecknade dåvarande förbunden Handelns och Tjänsteföretagens Arbetsgivarorganisation och Tjänstemannaförbundet HTF kollektivavtal för den personal som skrivbyråerna hyrde ut.

1992 trädde en lag i kraft som tillät vissa former av vinstdrivande personaluthyrning.

1993 avreglerades arbetsförmedlingsmonopolet.