Hoppa till innehåll

Vid det senaste mötet med Kompetensföretagens auktorisationsnämnd rekommenderade den 141 företag för auktorisation. Av dem var det elva som auktoriserades för första gången. Alla uppfyller de Kompetensföretagens krav, som att de varit verksamma i minst 12 månader och kan redovisa ordnad ekonomi.

De företag som nu godkänts för auktorisation av Kompetensföretagens styrelse har meddelats detta.

130 medlemsföretag fick sin ansökan om förnyad auktorisation godkänd.  17 ansökningar bordlades.

Vid auktorisationsnämndens möte lades också fram att fyra medlemsföretag vid granskning inte uppfyller Kompetensföretagens krav. Därmed beslutade styrelsen på rekommendation av auktorisationsnämnden att de inte får behålla sin auktorisation. Vilka företag detta gäller, och grunderna för beslut är inte offentligt. De är dock välkomna tillbaka med ny auktorisationsansökan efter sex månader, när de åter uppfyller Kompetensföretagens krav.

Kompetensföretagens auktorisationsnämnd leds av Göran Hägglund, och övriga deltagare i nämnden är representanter för Kompetensföretagen, Akademikerförbunden, LO-förbunden och Unionen.

alla_auktorisationer_lores450px