Hoppa till innehåll

Marie From är en av de sex ledamöterna i Kompetensföretagens auktorisationsnämnd. Marie är till vardags ombudsman på Sveriges Ingenjörer  men i nämnden representerar hon AkademikerförbundenMarie har haft sin roll i nämnden sedan februari 2018. 

Hur ser du på nämndens uppgift?

Jag anser att det är viktigt att parterna gemensamt granskar bemanningsföretag och utifrån givna parametrar säkerställer att de uppfyller kraven på auktorisation.

Vad visste du om branschen innan du började?

Jag kände till branschen men hade ingen djupare kunskap om vilken typ av företag som ingår (rekrytering/omställning/bemanning).

Händer det ofta att ni nekar företag auktorisation?

Nej, det är inte så vanligt.

Vad är det mest intressanta med uppdraget?

Att vi som parter i kollektivavtalet (arbetstagar-/arbetsgivarpart) har en pågående dialog om företagen och hur branschen utvecklas.

Har du lärt dig något nytt i arbetet med auktorisationsnämnden?

Jag har lärt mig hur nämnden arbetar och hur granskningen går till. Det är viktigt att processen följs och att företag, oavsett storlek, behandlas på samma sätt gällande uppföljning och möjligheter att åtgärda till exempel anmärkningar i revisionsberättelsen.