Hoppa till innehåll

Kompetensföretagen välkomnar att regeringen ger Arbetsförmedlingen uppgiften att analysera förutsättningarna för vidareutvecklade matchningstjänster. Tjänsterna behöver upphandlas nu, inte vänta på en analys som kommer i mars 2022. Förslagsvis kan Arbetsförmedlingen upphandla en pilotmodell. För att uppnå så bra resultat som möjligt för såväl arbetssökande som verksamheter som söker kompetens, behövs dessutom samarbete med Sveriges kommuner.

Matchningstjänster efterfrågade av arbetssökande

På Arbetsförmedlingens uppdrag arbetar experter på våra medlemsföretags målinriktat med att matcha arbetssökande till de jobb och studier som behövs för att få fäste på arbetsmarknaden. Detta har länge efterfrågats av arbetssökande. Det är därför viktigt att våra medlemsföretag, i konkurrens med andra företag på marknaden, fortsatt får matchningsuppdraget.

Professionella matchningsexperter täcker redan landet till 99 procent, och under pandemin har arbetet med att stötta arbetssökande digitalt förfinats. Det ställs mycket specifika kompetenskrav för att få jobba med matchning. Många av de fristående leverantörerna är därtill auktoriserade av Kompetensföretagen.

Patrik Eidfelt

Förbundsdirektör Kompetensföretagen