Hoppa till innehåll

Arbetsförmedlingen presenterade den 30 juni 2021  en rapport som samlar erfarenheterna från ett år med KROM i 32 kommuner.

Sveriges Radio rapporterade om detta där de konstaterar att enbart 3 av 10 går till ett jobb eller studier efter att ha medverkat i KROM.

Det är bra att Arbetsförmedlingen analyserar effekterna av reformen, men eftersom införandet av KROM sker samtidigt som pandemin så är det svårt att dra några egentliga slutsatser. Att leverantörerna har lyckats hjälpa 3 av 10 till varaktiga jobb eller studier är snarare en bedrift under en pandemi där många jobbtillfällen försvann och arbetslösheten snabbt sköt i höjden.

Tittar man därutöver på de senaste månadernas resultat i KROM-statistiken visar den något annat. Nu efterfrågas fler av de arbetslösa och 4 av 10 i KROM får jobb, vilket är högre än Arbetsförmedlingens målnivå från maj 2021 (bild).

Arbetsförmedlingens rapport visar andra intressanta resultat. Av de 19 855 arbetslösa som har profilerats till KROM så har enbart 12 270 fått ett beslut om att starta i tjänsten. Nästan 40 procent av de profilerade har alltså inte fått delta i KROM. Rapporten visar att det är stora skillnader mellan leveransområdena. I Västerås har färre än 20 procent blivit nekade KROM, i Umeå är motsvarande siffra 50 procent.