Hoppa till innehåll

I artikeln ”Hultsfred redo att ta över arbetsförmedlingen ’imorgon’” (Dagens Samhälle 23/11–20) informerar flera kommuner, däribland Hultsfreds kommun, att de vill utföra jobbinsatser på Arbetsförmedlingens uppdrag och att det finns en oro för vita fläckar.

Den oron är obefogad. Över 99 procent av landets arbetslösa har tillgång till minst en fristående matchningsaktör lokalt och drygt 99 procent av befolkningen i arbetsför ålder bor och arbetar i ett leverantörsområde där det finns etablerade och fristående leverantörer. Detta har Riksrevisionen konstaterat i granskningsrapporten (RIR 2020:13) av Stöd och Matchning (STOM).  

Obefogad oro för bristande arbetsförmedling i Hultsfred

I artikeln förmedlas en bild av att Arbetsförmedlingen (AF) ska ha lämnat Hultsfreds kommun. Det är olyckligt att det upplevs så och därutöver är så inte heller fallet. Man måste komma ihåg att det runt om i landet finns fristående leverantörer som arbetar på AF:s uppdrag. Bland annat finns Arenakoncernen i Hultsfred med uppdrag åt AF av både rustande och matchande karaktär. I dag arbetar Arenakoncernen med över 130 arbetssökande i området på uppdrag av AF. 

Hultsfred och övriga kommuner kan känna sig trygga med det stöd som invånarna har

Närvaron i Hultsfredsområdet säkerställs därutöver genom Arbetslivsresurs, som har arbetat i mer än 25 år med att hjälpa människor att hitta rätt i arbetslivet, och genom ALEA Kompetens som har ställt om personer i syfte att kunna tillträda lediga jobb. De arbetssökande i Hultsfred har alltså flera kompetenta aktörer att välja bland för att få hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

Goda kontakter och etablerade nätverk hos leverantörerna

I likhet med många andra kommuner är Hultsfred i dag en kommun som många pendlar ut från eftersom arbetsgivarna ofta finns i andra kommuner än hemkommunen. Navet inom industrin i Hultsfred är Ikea Industry, som är en betydande arbetsgivare. Däremot har företaget en låg personalomsättning och rekryteringsbehovet uppstår främst runt tidig vår och då för att täcka behovet under semesterperioden. För att lyckas med matchningen i kommunen är det därför avgörande med upparbetade, goda kontakter med små företag i hela regionen och kunskap om deras behov för att kunna matcha rätt arbetssökande till rätt jobb. De fristående matchningsleverantörerna har sådana etablerade nätverk och står redo att hjälpa de arbetssökande till jobb. Hultsfred och övriga kommuner kan känna sig trygga med det stöd som invånarna har.

I stället för att låta kommuner ta över matchnings- och omställningsarbetet bör berörda kommuner, AF och de fristående leverantörerna arbeta tillsammans och samverka för att säkerställa att fler människor rustas och matchas samt får hjälp in i arbete. Kommunerna skulle kunna spela en betydelsefull roll genom att ges ansvar att vara sammanhållande kontaktpunkt mellan individ, fristående jobbförmedlare och kommun. En sådan kommunal funktion skulle vara till stor nytta för ett framgångsrikt system.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega

Fredric Skälstad, branschchef Almega Utbildningsföretagen

Jörgen Rolf, MO-chef Arbetslivsresurs

Läs debattartikeln på dagenssamhälle.se